Vi stödjer våra kunders framgångar

Easoft är en leverantör av affärssystem och samarbetspartner till ditt företag. Vår molnbaserade tjänst, utvecklad av erfarna experter, skräddarsys för att tillgodose ert företags behov.

Mångsidig expertis

 

Vi har underlättat vardagen för företag verksamma inom olika branscher sedan 2013. I vår grupp ingår erfarna företagare, programutvecklare och andra sakkunniga inom affärssystem.

Vi har kontor i Stockholm som betjänar kunder i hela landet. Vårt moderbolag i Finland har kontor i Helsingfors och Jyväskylä.

Vår personal har gedigen erfarenhet av företagande, ledning och ekonomiförvaltning och därför känner vi till företagens behov av verksamhetsstyrning på bred front genom praktisk erfarenhet. Vår produkt har utvecklats på grundval av denna kunskap för att skapa fördelar till våra kunder.

Vi vägleder våra kunder

Vi är en serviceinriktad systemleverantör och arbetar för våra kunder som en långsiktig partner. Förutom ett för varje kund individuellt skräddarsytt affärssystem erbjuder vi vägledning och utbildning i användningen av systemet. När behoven ändras, kan programmet vidareutvecklas så att man får bästa möjliga nytta av det.

Vi lovar att vår produkt inte är en kostnadspost för dig som kund, utan tvärtom – den sparar pengar. Om vi inte kan lova ditt företag detta så vill vi heller inte samarbeta.

Får vi presentera Easoft mer i detalj?

I webbdemon presenterar vi Easofts funktionaliteter och går igenom hur er affärsverksamhet skulle kunna optimeras med Easoft.

Hur säkerställer vi att vår tjänst blir framgångsrik?

Definition och ingåelse av avtal

När ett samarbete ingås, träffas före projektets påbörjande ett avtal som garanterar tystnadsplikt och sekretess. Därefter hålls ett startmöte där företagets behov av funktionaliteter och inställningar i affärssystemet definieras.

Implementering av affärssystemet

Programvaran definieras i enlighet med företagets behov och nödvändiga modifieringar i programmet fastslås. Därefter kan implementering av affärssystemet utföras.

Affärssystem kan tas i bruk

När systemet är färdigt för att tas i bruk, håller vi en utbildning för samtliga användare.

Kontinuerlig utveckling

Vi lämnar inte kunden ensam efter ibruktagandet. Affärssystemet optimeras kontinuerligt tillsammans med kunden. Hjälp och stöd finns alltid att få.

Sök jobb hos oss!

Är du intresserad av att arbeta med programutveckling av Easofts affärssystem eller i vårt säljteam? Bli med i vårt innovativa team som vägleder våra kunder till en bättre business.