Blogg

Berättelser och nyheter om Easoft och Easofts medarbetare. Här hittar du även tips och berättelser som du förhoppningsvis kan dra nytta av i din affärsverksamhet.

Vanliga misstag vid egenkontroller av markarbeten

Vanliga misstag vid egenkontroller av markarbeten

För att säkerställa hög kvalitet och säkerhet vid markarbeten är egenkontroller ett viktigt arbetsmoment. I och med att detta är ett viktigt arbetsmoment är det är högsta vikt att utförandet av egenkontrollerna inte innehåller någon form av fel. I denna artikel kommer...

läs mer
Bekanta dig med våra digitala mallar för egenkontroller

Bekanta dig med våra digitala mallar för egenkontroller

Är du trött på krångliga pappersformulär och manuella processer när det kommer till egenkontroller i ditt byggföretag? Om du vill spara tid och automatisera delar av ditt arbete med egenkontroller är vårt tips att du bekantar dig med våra digitala mallar för...

läs mer
Vårt affärssystem kan hjälpa er med merförsäljning

Vårt affärssystem kan hjälpa er med merförsäljning

Letar ert bygg- och hantverksföretag efter proaktiva lösningar som kan främja er merförsäljning? I denna artikel vill vi lyfta fram hur Easofts affärssystem kan hjälpa era säljare att utföra merförsäljning mot befintliga kunder. Vårt system kan hjälpa era säljare att...

läs mer
Luftflödesmätning och dess betydelse

Luftflödesmätning och dess betydelse

Har du någonsin funderat över innebörden av luftflödesmätning? Genom denna artikel strävar vi efter att besvara dina frågor och ge en grundlig förståelse för ämnet. Kortfattat kan luftflödesmätning definieras som en metod för att fastställa den optimala luftvolymen i...

läs mer
Vad ingår i ett affärssystem?

Vad ingår i ett affärssystem?

Funderar du på att införskaffa ett affärssystem för ditt byggföretag? Vet du inte riktigt vad ett affärssystem är och vilka funktioner som faktiskt ingår i själva systemet? Kortfattat skulle man kunna säga att ett affärssystem utgör kärnan i många företags dagliga...

läs mer
12 funktioner som ett faktureringsprogram bör ha

12 funktioner som ett faktureringsprogram bör ha

Att kunna hantera fakturering korrekt och noggrant är en central del för varje bygg- och hantverksföretag som vill bli framgångsrika på marknaden. För att ditt företag ska kunna jobba effektivt med fakturering måste ni ha ett effektivt faktureringsprogram. I denna...

läs mer
Fem saker ni behöver tänka på vid fuktutredningar

Fem saker ni behöver tänka på vid fuktutredningar

Fuktutredningar är ett viktigt arbetsmoment i bygg- och fastighetsbranschen för att säkerställa långsiktig hållbarhet och säkerhet för byggnader. Att noggrant genomföra en fuktutredning är avgörande för att identifiera och åtgärda potentiella fuktproblem innan de blir...

läs mer