Är arbetstidsuppföljning till någon nytta och för vem? Behövs den ens? Arbetet är numera allt mer varierande, och arbetet är nödvändigtvis inte längre bundet till en viss plats eller tid. Arbetstagaren har allt fler möjligheter att påverka sitt eget arbete. Arbetet...

läs mer