Easoft ERP

Affärssystem till VVS

Ta din verksamhetsstyrning för ditt VVS-företag till nästa nivå genom att införskaffa Easofts affärssystem. Systemet innehar flertalet spännande funktionaliteter som kan effektivisera din VVS-verksamhet. Affärssystemet är helt molnbaserat, vilket medför till att du kan utföra all din verksamhetsstyrning oavsett vart du befinner dig. Ta din verksamhet in i framtiden genom att införskaffa Easofts affärssystem anpassat till VVS-företags olika behov och målsättningar.

  Ett förstklassigt affärssystem skapat till VVS

Tidsrapportering

Easofts affärssystem anpassat efter VVS-företag ger er förstklassiga möjligheter inom tidsrapportering. I systemet kan du skapa tidsrapporter – samt att administrera allt gällande projektets tidsrapportering. Alla inblandade parter i projektet – både anställda och arbetsledare – kan enkelt registrera sina arbetstimmar direkt i sin mobiltelefon, surfplatta eller desktop. Du kan enkelt rapportera i timmar, fasta och löpande minuter. Om du vill göra utdrag gällande tidsrapporteringen till slutkund är detta också möjligt. Genom Easofts tidsrapporteringsverktyg får du alltid en exakt och precis tidsrapportering för dina projekt. Du kan redovisa en öppenhet mot slutkund, likväl kan du även upptäcka tidsbovar i dina projekt och effektivisera verksamheten utifrån denna information.  

 

Rapportering och dokumentation 

Dokumentation och rapportering är en central del av en elektrikers arbetsmoment i ett projekt. Av denna anledning har vi valt att skapa flertalet olika rapporterings- och dokumentationsmallar i vårt affärssystem. Via rapporterna i affärssystemet får din sälj-, produktion-, projekt- och ekonomiavdelning fenomenala verktyg för uppföljning av verksamheten. Rapportmallar kan också enkelt skapas för till exempel besiktning, skyddsronder, arbete, installation, reklamation etcetera . Det finns nästintill obegränsade möjligheter för hur rapportmallarna kan skräddarsys på egen hand. Utöver detta kan vi självklart skräddarsy mallar utifrån dina önskemål och behov.  Vi jobbar alltid lyhört efter våra kunders behov! 

 

 

Administrera fakturering digitalt

Undvik all form av manuellt faktureringsarbete genom att införskaffa Easofts affärssystem. Du har möjlighet att sköta allting kring fakturering digitalt direkt i affärssystemet utan onödig pappersexercis, vilket sparar tid för dig och faktureringen går smidigt och effektivt. Easoft gör att du ser allting som du skall fakturera överskådligt och enkelt i applikationen – du missar aldrig en faktura. Du ser till exempel vilka arbetstimmar och material i beställningen du har fakturerad och vilka kan du fakturera. Genom programvaran innehavande ett användarvänligt gränssnitt kan du tydligt specificera vad kunden betalar för. Samtidigt slipper du onödiga missförstånd på grund av krångliga formalia. Du behöver med andra ord inte ha 100 olika pärmar, mappar eller andra fysiska dokumentationsverktyg för att förvara dina dokument. I stället kan du enkelt genom den smidiga och grafiskt tilltalande vyn som verktyget erbjuder få alla fakturadokument samlat på ett och samma ställe.

Resursplanering

Genom resursplaneringsfunktionaliteten kan du se hur din bemanning ser ut, vilket projekt som tar respektive anställd i anspråk och du kan planera och fördela om resurser och arbetskraft. Resursplaneringsfunktionaliteterna ger dig en snabb och tydlig, överskådlig blick över hur dina personalresurser fördelats på olika projekt. Detta verktyg hjälper dig om du behöver omfördela och förändra personalresurser utifrån sjukfrånvaro, semester eller annan planerad frånvaro hos dina medarbetare. All denna information redovisas för dig i visuellt tilltalande vyer, tabeller och grafer. Du kan även genomföra utdrag av all denna information och detta för övriga projekt intressenter. Spara tid, miljö och resurser

Omkring 700 företag har anlitat oss

Du får via systemet total överblick över allt gällande projekts- och lönsamhetsuppföljning. Till exempel kan du se allt gällande tids- och kostnadsbruk för ditt el-projekt. Du kan i realtid följa hur mycket byggmaterial det har förbrukats i projektet. Vidare kan du även följa upp allt gällande lönsamhets och andra nyckelmätvärden. Du kan med andra ord genom våra smidiga lösningar ta ditt företags projekts- och lönsamhetsuppföljning till helt nya nivåer.

Ett affärssystem anpassat till VVS

Vårt affärssystem har flertalet olika funktionaliteter anpassade till dig som driver en VVS-firma. Om du väljer att anlita oss som din leverantör av affärssystem till VVS kan vi garantera dig följande saker: skräddarsydda lösningar, förstklassiga funktionaliteter, bra supporttjänster och ett kundcentrerat bemötande. För oss finns inga halvdana resultat. Vi som företag är nöjda först när du som kund är nöjd med slutresultatet. 

 

Affärssystemet kan integreras till bl.a. följande ekonomisystem:

Egenskaper

Här nedan kan du bekanta dig med några av de fördelarna som Easofts affärssystem erbjuder din VVS-firma. Vi jobbar alltid med skräddarsydda lösningar mot våra kunder.

 • Kalkylering
 • Lönsamhetsuppföljning
 • Tidsregistrering
 • Tidsuppföljning
 • Lönehantering
 • Installationskalender
 • Vidarefakturering
 • ÄTA hantering
 • Lager
 • Leverantörsfakturor
 • Skräddarsydda rapport- och dokumentmallar
 • Reklamationshantering
 • Kartapplikation
 • Säljledningsverktyg
 • Automatisk provisionsberäkning
 • Automatisk ackordkalkylator
 • Mätprotokoll
 • Arbetsplanering

Mycket tydligt och enkelt system men som tillgodoser även större användningsbehov

Timo Peltomäki

Pokas Oy

För oss är det ett fulländat analytiskt system, där vi inte behöver något annat för att ha koll på verksamheten. Vi lever tillsammans med Easoft, och de lever tillsammans med oss. Det är som hjärtat i vår verksamhet

Johan Nyberg, utvecklingschef

Nordic Takvård

Easoft har hjälpt oss att följa upp våra marginaler. Vår lönsamhet har stärkts avsevärt och vi vet i dag vilka typer av projekt som är bra för oss. 

Hannes Suomala, VD

Stepfix

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

GUIDE FÖR VAL AV AFFÄRSSYSTEM

Ladda ned en gratis guide!

I guiden presenterar vi vad man bör ta hänsyn till vid val av affärssystem till ett företag verksamt inom renovering, installation, bygg eller entreprenad. Ladda ned manualen och undvik de vanligaste misstagen vid val av system för verksamhetsstyrning.

Ofta ställda frågor

1. Kan Easoft integreras i andra system?

Ja. Easoft har redan färdiga integrationer bl.a. till Talenom-, Trust Kapital-, Procountor- och Unifaun-systemet. Med Easoft kan man också bygga integrationer till andra system.

2. Kan användarbehörigheter ändras som man själv vill?

Användarbehörigheterna kan definieras helt enligt företagets önskemål. Användargrupper och behörigheter kan administreras mycket noggrant.

3. Hur fastställs Easofts användarspecifika avgift?

En användarspecifik avgift debiteras månadsvis för användare som är aktiva eller som har loggat in i systemet under den aktuella månaden.

4. Hur lyckas man skräddarsy Easofts affärssystem efter företagets behov?

Easofts målsättning är att erbjuda kunderna ett system som motsvarar företagets karaktär. Om systemet saknar någon funktion, kan systemet utvecklas så att det tillgodoser behoven. Avtal om kostnader för utvecklingsarbete ingås alltid separat innan projektet påbörjas.

5. Hur fungerar Easofts supportjänst?

Easofts supportjänst är tillgänglig för systemanvändarna vardagar mån–fre kl. 09:00–16:00.

6. Var är Easofts servrar placerade?

Easofts information lagras i vår finländska samarbetspartners molntjänst i Finland.

7. Är Easoft ett svenskt eller finskt företag?

Easoft har verksamhet i både Sverige och Finland. Affärssystem EAS AB är ett svenskt dotterbolag i Easoft Group.

8. På vilket system är Easoft byggt?

Easoft ERP är ett av Easofts egenutvecklade system som inte är baserat på något befintligt system. Detta möjliggör en smidig och kostnadseffektiv utveckling även i fortsättningen.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är du VVS-firma intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.