Easoft ERP

Affärssystemet Easofts egenskaper för projektledning

Easofts affärssystem är ett lättanvänt program som möjliggör optimering och utveckling av affärsverksamheten. Systemet är en molntjänst som kan användas på nätet när som helst och med vilken enhet som helst.

Alla program som behövs för styrningen av företaget i ett paket

Kalkylering

Kalkylering och utformning av offerter i realtid, med en systematisk precision och effektivitet. Vi skräddarsyr kalkylprogrammet efter ert företags metoder för beräkning av arbetstimmar, material-, UE-kostnader etc. En stilren offert med företagets logotype och grafiska gränssnitt blir automatiskt genererad när projektkalkylen har blivit färdigställd. 

Rapportering och dokumentation

Företaget får stora möjligheter till rapportering och användande av skräddarsydda rapportmallar i Easoft. Rapporterna ger sälj-, produktion-, projekt- och ekonomiavdelningen fantastiska verktyg för uppföljning av verksamheten. Rapportmallar kan också enkelt skapas för t.ex. besiktning, skyddsronder, arbete, installation, reklamation etc. Det är nästintill obegränsade möjligheter för hur rapportmallarna kan skräddarsys på egen hand.

Resurs- och tidsplanering

Ett bra administrationsverktyg för att hantera tidskalender och kapacitetsstyrning till företagets olika uppdrag. I kalendern är det enkelt att tidsplanera, såväl små som stora uppdrag, till anställda eller installationsteam. Ändringar i kalendern går smidigt med ”drag and drop” och ändringarna kan skickas till installatör och kund via mail eller SMS. Ändringar i projeket förmedlas i realtid till projektledare och installatörer. Budget för tids-, materialbruk och andra kostnader, finns under respektive projekt, automatiskt genererat av kalkylprogrammet.

Fakturering

Fakturering direkt från Easoft eller via gränssnitt till de vanligaste ekonomisystemen. Inköpsfakturor kan enkelt flyttas till en försäljningsfaktura med angivet påslag. Det är möjligt att välja delfakturering, fakturering för utfört arbete eller hela arbetet på en gång. Fakturering för ändrings- och tilläggsarbeten kan läggas in direkt av installatör och faktureringen kan skickas ut direkt eller gå till attest hos projektansvarig.

Projekt- och lönsamhetsuppföljning

Lönsamheten i projekten följs i realtid; timmar och inköp registreras för respektive projekt. I projektet kan du följa upp tids- och kostnadsbruk för olika delmoment. Alla inköpsfakturor kan enkelt öppnas i projekten och visas visuellt. Insikter för verksamhetsförbättringar kommer ur projektuppföljningen och det finns bra verktyg för olika lönsamhetsuppföljningar.

Affärssystemet kan integreras till bl.a. följande ekonomisystem:

Egenskaper

Nedan listat några av Easofts egenskaper. Programmet skräddarsys efter företagets behov och nödvändiga egenskaper tas i bruk.

 • Kalkylering
 • Lönsamhetsuppföljning
 • Tidsregistrering
 • Tidsuppföljning
 • Lönehantering
 • Installationskalender
 • Vidarefakturering
 • ÄTA hantering
 • Lager
 • Leverantörsfakturor
 • Skräddarsydda rapport- och dokumentmallar
 • Reklamationshantering
 • Kartapplikation
 • Säljledningsverktyg
 • Automatisk provisionsberäkning
 • Automatisk ackordkalkylator
 • Mätprotokoll
 • Arbetsplanering

Mycket tydligt och enkelt system men som tillgodoser även större användningsbehov

Timo Peltomäki

Pokas Oy

För oss är det ett fulländat analytiskt system, där vi inte behöver något annat för att ha koll på verksamheten. Vi lever tillsammans med Easoft, och de lever tillsammans med oss. Det är som hjärtat i vår verksamhet

Johan Nyberg, utvecklingschef

Nordic Takvård

Easoft har hjälpt oss att följa upp våra marginaler. Vår lönsamhet har stärkts avsevärt och vi vet i dag vilka typer av projekt som är bra för oss. 

Hannes Suomala, VD

Stepfix

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

GUIDE FÖR VAL AV AFFÄRSSYSTEM

Ladda ned en gratis guide!

I guiden presenterar vi vad man bör ta hänsyn till vid val av affärssystem till ett företag verksamt inom renovering, installation, bygg eller entreprenad. Ladda ned manualen och undvik de vanligaste misstagen vid val av system för verksamhetsstyrning.

Ofta ställda frågor

1. Kan Easoft integreras i andra system?

Ja. Easoft har redan färdiga integrationer bl.a. till Talenom-, Trust Kapital-, Procountor- och Unifaun-systemet. Med Easoft kan man också bygga integrationer till andra system.

2. Kan användarbehörigheter ändras som man själv vill?

Användarbehörigheterna kan definieras helt enligt företagets önskemål. Användargrupper och behörigheter kan administreras mycket noggrant.

3. Hur fastställs Easofts användarspecifika avgift?

En användarspecifik avgift debiteras månadsvis för användare som är aktiva eller som har loggat in i systemet under den aktuella månaden.

4. Hur lyckas man skräddarsy Easofts affärssystem efter företagets behov?

Easofts målsättning är att erbjuda kunderna ett system som motsvarar företagets karaktär. Om systemet saknar någon funktion, kan systemet utvecklas så att det tillgodoser behoven. Avtal om kostnader för utvecklingsarbete ingås alltid separat innan projektet påbörjas.

5. Hur fungerar Easofts supportjänst?

Easofts supportjänst är tillgänglig för systemanvändarna vardagar mån–fre kl. 09:00–16:00.

6. Var är Easofts servrar placerade?

Easofts information lagras i vår finländska samarbetspartners molntjänst i Finland.

7. Är Easoft ett svenskt eller finskt företag?

Easoft har verksamhet i både Sverige och Finland. Affärssystem EAS AB är ett svenskt dotterbolag i Easoft Group.

8. På vilket system är Easoft byggt?

Easoft ERP är ett av Easofts egenutvecklade system som inte är baserat på något befintligt system. Detta möjliggör en smidig och kostnadseffektiv utveckling även i fortsättningen.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.