Easoft ERP

Resursplanering: ta ditt projekt till en ny nivå via Easofts resursplaneringsverktyg

Med hjälp av Easofts resursplaneringsverktyg kan du enkelt planera och hantera dina olika projekt. Du kan effektivt och smidigt administrera dina personalresurser. Vidare får du en förstklassig överblick över personalens semester, sjukfrånvaro och andra viktiga händelser gällande resurser på ditt företag.

 

Fördelarna med verktyget

Effektiv resursplanering för dina arbetslag

Inom bygg- och hantverkarbranschen är det inte ovanligt att ha flera projekt i gång samtidigt. Genom resursplaneringssystemet kan du se hur din bemanning ser ut, vilket projekt som tar respektive anställd i anspråk och du kan planera och fördela om resurser och arbetskraft. All denna information redovisas för dig som projektledare i visuellt tilltalande vyer, bilder och tabeller. Det är extremt enkelt att lära sig vårt system! Du får med andra ord förstklassig översyn gällande allt kring din resursplanering genom att använda dig av Easofts resursplaneringsverktyg. 

Översikt av personalbemanning utifrån sjukfrånvaro och semester

Resursplaneringssystemet ger dig en snabb och tydlig, överskådlig blick över hur dina personalresurser fördelats på olika projekt. Detta verktyg hjälper dig om du behöver omfördela och förändra personalresurser utifrån sjukfrånvaro, semester eller annan planerad frånvaro hos dina medarbetare. Genom resursplaneringssystemet kan du se till att dina projekt går framåt och inte påverkas av tillfälligt bortfall av medarbetare.

 

Ge dina medarbetare en överskådlig planering direkt i mobilen

Ge dina medarbetare förutsägbarhet och tydlighet genom att skicka ut planeringen ifrån resursplaneringsverktyget direkt till dina medarbetares telefoner. Genom denna fördelningsmodell i resursplaneringsverktyget får dina medarbetare veta vilka projekt som är planerade för dagen eller veckan. Du skapar inte bara en tydlighet gentemot dina medarbetare gällande alla projektdelmoment, utan du förbättrar även ditt företags internkommunikation genom våra resursplaneringsfunktionaliteter.

Översikt över hur din bemanning är utplacerad inom era olika projekt

Det är viktigt att planerar och fördela sin arbetskraft på ett effektivt sätt för att nå lyckade resultat och nöjda kunder. Genom resursplaneringsverktyget kan du få en helhetsbild över vilka medarbetare och därtill resurser som finns tillgängliga samt följa planeringen inom vilka projekt respektive medarbetare arbetar. Genom denna tydlighet kan du också följa upp och justera om bemanningen behöver ändras i takt med projektens framfart.

 

Gör enkelt resursomfördelning med din mobil

Om du är i behov av att omfördela dina personalresurser gör du det enkelt genom din surfplatta, mobil eller bärbara dator. Genom några få klick kan du fördela om dina personalresurser utan några onödigt extraarbete. Ibland inträffar sjukdom eller annan typ av frånvaro hos dina medarbetare, vilket kan medföra att du behöver fördela om kvarstående resurser och bemanning inom pågående projekt. Detta innebär att du enkelt kan fördela om resurserna på ett effektivt sätt och dina medarbetare kan följa den nya planeringen direkt i telefonen. Genom detta flöde riskerar ni inte att tappa fart i pågående projekt och ditt företags resurser används på bästa, tillgängliga sätt.

Effektivitet, tydlighet och kommunikation direkt i telefonen

Struktur och kommunikation är A och O i alla viktiga byggprojekt, när all information, dokument och kommunikation är samlad på samma ställe så förenklar det för alla inblandande, både för dig och dina medarbetare. Resursplaneringsverktyget möjliggör för dig att digitalt planera, fördela och omfördela dina resurser och medarbetarna kan följa detta direkt. Du slipper med andra ord söka dina medarbetare i telefon och avbryta dem i arbetsmoment och tack vare den tydliga kommunikationen i resursplaneringsverktyget minskar risken för missförstånd.

Resursplanera i din mobil, surfplatta eller dator 

Du kan smidigt och enkelt fördela dina resurser på det mest kostnadseffektiva sättet utifrån rådande förutsättningar ditt företag står inför. Easofts resursplaneringsverktyget är smidigt att använda, både för dig och dina medarbetare. Verktyget fungerar både i din mobil, surfplatta och dator, vilket gör det lättillgängligt vart du än är och när du behöver göra snabba förändringar.

Affärssystemet kan integreras till bl.a. följande ekonomisystem:

Fördelar med Easofts resursplanering

Nedan listat några av fördelarna med Easofts resursplaneringssystem. Programmet skräddarsys efter företagets behov och nödvändiga egenskaper tas i bruk.

 • Förbättrar er resurskalkylering

 • Ger er förstklassig lönsamhetsuppföljning
 • Överblick över personalens semester, sjukfrånvaro och andra viktiga uppgifter
 • Effektiv resursplanering för dina arbetslag
 • Administrera dina personalresurser
 • Översikt över din bemanning
 • Enkel sortering och överblick över samtliga dokument
 • Justera projekt resurser på ett enkelt sätt
 • Maximera användandet av olika projektresurser

 • Minskar risken för missförstånd bland alla projektinblandade parter
 • Lätt att använda
 • Fungerar på dator, mobil och desktop
 • En användarvänlig och enkel vy att lära sig
 • Går att skräddarsy efter era önskemål och behov

Företag som anlitat Easoft

Mycket tydligt och enkelt system men som tillgodoser även större användningsbehov

Timo Peltomäki

Pokas Oy

Easoft Affärssystem är otroligt användarvänligt. Vi sparar kopiöst mycket tid i vår verksamhetsstyrning med hjälp av systemet.

Jani Jylhä, VD

Vesivek AB

Easoft har hjälpt oss att följa upp våra marginaler. Vår lönsamhet har stärkts avsevärt och vi vet i dag vilka typer av projekt som är bra för oss. 

Hannes Suomala, VD

Stepfix Oy

Vi vägleder våra kunder

Vi är en serviceinriktad systemleverantör och arbetar för våra kunder som en långsiktig partner. Förutom ett för varje kund individuellt resursplanering erbjuder vi vägledning och utbildning i användningen av systemet. När behoven ändras, kan programmet vidareutvecklas så att man får bästa möjliga nytta av det.

Vi lovar att vår produkt inte är en kostnadspost för dig som kund, utan tvärtom – den sparar pengar. Om vi inte kan lova ditt företag detta så vill vi heller inte samarbeta.

Easofts verktyg hjälper dig med allt från planering, uppföljning, kvalitetskontroll och mer därtill. Ta er verksamhetsstyrning till nästa nivå!

Easoft Oy / Toiminnanohjausjärjestelmän valinta asennusliiketoimintaan - mitä ottaa huomioon?

GUIDE FÖR VAL AV AFFÄRSSYSTEM

Ladda ned en gratis guide!

I guiden presenterar vi vad man bör ta hänsyn till vid val av affärssystem till ett företag verksamt inom renovering, installation, bygg eller entreprenad. Ladda ned manualen och undvik de vanligaste misstagen vid val av system för verksamhetsstyrning.

Vanliga frågor

1. Kan Easoft integreras i andra system?

Ja. Easoft har redan färdiga integrationer bl.a. till Fortnox-, Visma-, Trust Kapital-, Procountor- och Unifaun-systemet. Med Easoft kan man också bygga integrationer till andra system.

2. Kan användarbehörigheter ändras som man själv vill?

Användarbehörigheterna kan definieras helt enligt företagets önskemål. Användargrupper och behörigheter kan administreras för varje funktion. 

3. Hur lyckas man skräddarsy Easofts affärssystem efter företagets behov?

Easofts målsättning är att erbjuda varje kund ett system som uppfyller företagets vardagliga behov. Easoft är utvecklat för att kunna aktivera och inaktivera funktioner för att skapa flexibilitet. Vi har möjlighet att utveckla kundspecifika funktioner när det krävs. Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheter och kostnader.

4. Hur fungerar Easofts supporttjänst?

Easofts supportjänst är tillgänglig för systemanvändarna vardagar mån–fre kl. 09:00–16:00.

5. Var är Easofts servrar placerade?

Easofts information lagras i vår finländska samarbetspartners molntjänst i Finland.

6. Är Easoft ett svenskt eller finskt företag?

Easoft har verksamhet i både Sverige och Finland. Affärssystem EAS AB är ett svenskt dotterbolag i Easoft Group.

7. På vilket system är Easoft byggt?

Easoft ERP är ett av Easofts egenutvecklade system som inte är baserat på något befintligt system. Detta möjliggör en smidig och kostnadseffektiv utveckling även i fortsättningen.

Får jag berätta mer?

Under ett webbmöte berättar jag mer än gärna om alla fördelar Esofts resursplaneringsverktyg kan ge ditt företag. Boka din kostnadsfria genomgång genom länken här nedan.