14 frågor och 14 svar gällande vår app för tidrapportering

27.11.2023 | Blogg

Hem / Blogg / 14 frågor och 14 svar gällande vår app för tidrapportering

Går ert företag i tankarna att införskaffa en app för tidrapportering? Vi har en förstklassig lösning att erbjuda ert bygg- och hantverksföretag när det kommer till detta område. I denna artikel har vi samlat de 14 vanligaste frågorna som ofta framförts gällande vårt system för tidrapportering. Genom att läsa vår artikel kommer du ha de lättare att fatta beslut om ni ska införskaffa vår app för tidrapportering.

Varför behöver byggnadsföretag en app för tidrapportering?

En applikation för tidsrapportering strömlinjeformar samtliga aspekter av tidsrapportering genom att förenkla för anställda att registrera arbetstid och för arbetsgivare att övervaka samt administrera projektets tidsdimensioner. Direkt vid ankomst till arbetsplatsen kan anställda använda sina mobila enheter för att notera att de påbörjat sitt arbetspass. På liknande sätt har dina anställda möjligheten att avsluta sina arbetspass genom ett enkelt knapptryck, direkt på arbetsplatsen. Genom införskaffandet av ett tidrapporteringssystem förenklas samtliga processer för dina anställda när det gäller att rapportera arbetstimmar.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Hur kan en app för tidrapportering underlätta för projektledare?

Genom användning av en tidrapporteringsapplikation erhåller du som projektledare, genom applikationens gränssnitt, en omfattande översikt över all information relaterad till inrapporterade arbetstimmar. Genom att tillhandahålla realtidsinsikter om dina anställdas arbetstid underlättar applikationen beslutsprocessen för dig som projektledare, där du kan fatta välgrundade beslut gällande projektets framtid baserat på tillgängliga personalresurser. Vidare stödjer applikationen dig som projektledare i att noggrant följa upp projektstatus och optimera hanteringen av resurser.

Kan vi skräddarsy applikationen efter ert byggnadsföretags behov?

Absolut, vi har möjlighet att skräddarsy applikationen efter era specifika önskemål. I inledningen av varje projekt genomför vi en dialog med er för att förstå era behov när det gäller uppföljning av arbetstimmar. Denna input beaktas sedan när vi konfigurerar systemet för er verksamhet. Dessutom strävar vi alltid efter att kontinuerligt förbättra och utveckla systemet, vilket säkerställer att ert företag alltid har tillgång till de senaste och mest innovativa funktionerna på marknaden.

Är det möjligt att integrera appen med andra funktioner i affärssystemet?

Ja, vår applikation erbjuder smidiga integrationer med andra funktioner i vårt system, vilket möjliggör smidig överföring av data och minimerar risken för fel. Du har möjligheten att integrera informationen om tidrapportering med våra lönefunktioner, där dina anställdas inrapporterade timmar automatiskt kan användas som underlag för löneberäkningar. Vidare kan du dra nytta av inrapporterade arbetstimmar som grund för fakturering till slutkund.

Hur säkerställer appen för tidrapportering att uppgifterna är noggranna och pålitliga?

Vårt system är utrustat med inbyggda kontroller och godkännandeprocesser för att säkerställa noggrannheten i dina anställdas rapporterade arbetstider. Dessutom inkluderar systemet geotaggning, vilket innebär att du som projektledare har möjlighet att visuellt följa var dina anställda påbörjar och avslutar sina arbetsdagar.

Kan jag använda appen för att följa upp projektbudgeten?

Ja, vår applikation erbjuder funktioner för att jämföra de faktiska arbetstimmar som utförts med den planerade tidsbudgeten. Genom detta kan ert företag undvika överskridanden av arbetstimmar och effektivisera alla era projekt. Risken för att dina anställda investerar för mycket tid i ett projekt elimineras helt.

Är vår app för tidrapportering lätt att använda för anställda på fältet?

Vår applikation för tidsregistrering är utformad med ett oerhört användarvänligt gränssnitt. Genom endast några enkla klick kan samtliga av dina anställda enkelt registrera sina arbetstimmar via sina mobila enheter. Vid projektets start erhåller dessutom alla anställda en omfattande utbildning i systemet för att säkerställa att samtliga kan använda applikationen på bästa möjliga sätt.

Kan jag generera rapporter och analyser baserat på tidsdata från appen?

Ja, vår tidrapporteringsapplikation möjliggör skapandet av skräddarsydda rapporter och analyser för att främja bättre beslutsfattande. Du har förmågan att extrahera all relevant data angående tidrapportering och använda det i olika sammanhang.

Finns det möjlighet att integrera GPS-spårning för att verifiera belägenheten för de utförda arbetstimmarna?

Vår tidrapporteringsapplikation erbjuder funktioner som ger de anställda möjlighet att rapportera sina utförda arbetstimmar direkt på arbetsplatsen. Det innebär att dina anställda checkar in i systemet vid ankomst och checkar ut när de lämnar arbetsplatsen. Som projektledare erhåller du information om var dina anställda har checkat ut och in. På detta sätt undviks möjligheten för dina anställda att fuska genom att exempelvis checka in eller ut på en plats som inte är arbetsplatsen.

Kan jag hantera övertidsrapportering och ersättningar genom vårt system?

Ja, vårt system är utrustat med inbyggda funktioner för att optimalt hantera övertid, pauser och andra faktorer som påverkar arbetstiden och ersättningen. Denna information kan automatiskt integreras direkt i ert lönesystem och användas som underlag för löneberäkningar.

Hur säkerställer applikationen efterlevnad av arbetslagar och kollektivavtal?

Vårt system kan anpassas för att följa lokala arbetslagar och kollektivavtal, med tillhörande påminnelser vid överträdelser. Med andra ord erbjuder vi förstklassiga lösningar för att hantera olika utmaningar.

Kan jag använda appen för att planera och schemalägga arbetskraften?

Systemet ger dig möjlighet att effektivt planera din personals arbetsschema genom användning av enkla drag-och-släpp-funktioner. Dessutom tillhandahåller systemet en omfattande översikt över vilka anställda som är tilldelade vilka projekt. Du har även möjlighet att i efterhand analysera projektutfallet utifrån tid och lönsamhet. Denna insikt kan användas för att informerat planera kommande projekt.

Kan jag få teknisk support och utbildning för att använda applikationen?

Vid varje projektstart erhåller er organisation alltid en omfattande utbildning i vårt system. Dessutom tillhandahåller vi självklart kontinuerlig teknisk support för systemet, och ni kan alltid nå oss för rådgivning när det behövs. Utöver detta erbjuder vi er regelbunden utbildning när nya funktioner introduceras i systemet. På Easoft strävar vi alltid efter att vara en kundfokuserad organisation och lyssna på våra kunders behov och önskemål för att säkerställa att användarna kan dra full nytta av vårt system.

Hur säkerställer vi dataskydd och integritet kring alla uppgifter?

Vi följer rigorösa dataskyddsregler och användaravtal för att garantera integriteten och säkerheten för de insamlade uppgifterna. I vårt system är samtliga data om era tidrapporter alltid i trygga händer. Ingen obehörig person kan på något sätt få tillgång till denna information.