Asbest – En komplex risk som kräver professionell hantering

29.01.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Asbest – En komplex risk som kräver professionell hantering

Asbest har under årtionden varit ett bygg- och konstruktionsmaterial i flertalet olika byggnader runt om i Sverige. Men vad är Abest för något egentligen? Och hur kan man utföra undersökningar om din byggnad har Absest? I denna artikel redovisar vi olika aspekter om farorna med Asbest i byggnader till hur man bäst hanterar detta potentiellt skadliga material. I slutet av artikel ger vid dig även ett tips om hur du kan digitalisera dina tester kring detta ämne.

Farorna med Asbestens

Asbest utgörs av sex olika mineraler och har historiskt sett använts i en mängd olika byggmaterial. Det som gör Asbest farligt är de mikroskopiska fibrer som frigörs när materialet bryts ner eller utsätts för slitage. Dessa fibrer är nästan osynliga för det mänskliga ögat och kan förbli svävande i luften i lång tid innan de landar. Inandning av dessa fibrer över tid kan leda till allvarliga lungskador och i extrema fall även lungcancer. Det är därför alltid av största vikt att noggrant undersöka så att din byggnad inte fått detta ämne i och med de stora hälsoriskerna detta kan föra med sig.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Professionell hantering av Asbest

Att identifiera och hantera Asbest kräver professionell expertis och följsamhet av strikta säkerhetsprotokoll. Provtagningsmetoder varierar beroende på materialet, såväl som dess form och användning. Professionella saneringsföretag har specialiserad kunskap och erfarenhet för att genomföra säkra och effektiva asbestsaneringar. Det är av yttersta vikt att inte försöka hantera asbest själv utan att söka professionell hjälp. Ett tips är att om du äger en äldre byggnad att löpande undersöka så att du inte har fått detta ämne i ditt hus.

Proaktiv identifikation och analys

För att säkerställa ett tryggt och hälsosamt inomhusklimat är det klokt att proaktivt undersöka asbestnivåerna i äldre byggnader eller material. Asbestanalys utförs av professionella laboratorier som kan fastställa närvaron och sorten av Asbest i olika material. Det finns likväl företag som är specialiserade på detta som du kan kontakta för att få hjälp med undersökning.  Genom att vara medveten om asbestens närvaro kan man vidta åtgärder för att minimera risken för exponering.

Asbestsanering – en nödvändig åtgärd

Om Asbest identifieras i ett byggmaterial eller en struktur är sanering ofta den nödvändiga åtgärden. Detta måste utföras av specialiserade team med rätt utrustning och kunskap. Saneringsprocessen innefattar säker borttagning och korrekt avfallshantering för att förhindra spridning av asbestfibrer och skydda både arbetare och allmänheten.

Framtiden för byggbranschen

Med ökad medvetenhet om asbestens faror och den ökande efterfrågan på säkra byggnader, strävar byggbranschen mot att minimera eller eliminera användningen av asbest i nya konstruktioner. Detta skifte mot mer hållbara och hälsosamma byggmaterial är avgörande för att skydda både nuvarande och framtida generationer från de potentiella riskerna med asbest.

Vi har utvecklat digitala dokumentmallar för asbestanalyser

På Easoft har vi utvecklat ett system där du kan utföra dina asbest-kontrollrundor helt digitalt via din mobila enhet. Du checkar av de delområdena som du har undersökt via din mobil i enkla checklistor. Utifrån informationen som du uppger för systemet skapas det per automatik ett digitalt dokument kopplat till ditt test.

 Du kan läsa mer om vår smidiga tjänst via följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/checklista-for-asbest/

Vill du hellre boka en kostnadsfri genomgång av verktyget kan du göra det via följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/