Bekanta dig med våra digitala mallar för brandskydd

27.05.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Bekanta dig med våra digitala mallar för brandskydd

Vi på Easoft har tagit ett stort steg framåt inom brandskyddskontroller genom att erbjuda digitala mallar som gör det möjligt för användare att utföra brandskyddskontroller direkt via sin mobila enhet. Genom vårt intuitiva gränssnitt uppbyggt i smidiga checklistor kan användare enkelt gå igenom alla nödvändiga steg under kontrollen helt digitalt. Användare behöver med andra ord inte har med sig någon form av penna eller papper till sin kontrollrunda. Allt finns i stället i gränssnittet, vilket sparar extremt mycket tid för användaren.

Med Easofts digitala mallar skapas dokument helt digitalt utifrån den information som användaren anger i systemet. Detta innebär att allt sparas digitalt och att användare enkelt kan söka efter och få tillgång till gamla dokument vid behov. Dessutom kan användare skicka vidare dokumenten direkt när de är färdiga via sin mobila enhet, vilket gör processen ännu smidigare och effektivare.

Vilken information innehåller våra dokumentmallar gällande brandskydd?

En typisk digital mall för brandskyddskontroll innehåller viktig information såsom företagsadress, ansvarig person för kontrollen, samt en lista med frågor och alternativ för att bedöma olika risker och säkerhetsåtgärder.  Vår brandskyddsmall är utformad för att ge en heltäckande dokumentation av brandskyddsåtgärder på arbetsplatser, med flexibilitet för att anpassa sig till olika verksamheters behov.

Grundläggande Information

Vid varje brandskyddskontroll uppger du alltid grundläggande information om kontrollen. Du skriver in adress och företagsnamn in systemet vilka kontroller berör och för att tydligt identifiera platsen för dokumentationen och det ansvariga företaget.

Ansvarig person för kontrollen

Du skriver in i systemet vem som är ansvarig för genomförandet och uppföljningen av brandskyddsåtgärder.

Version och datum

Du skriver in i systemet version och datum för själv brandskyddskontrollen. Detta för att säkerställa att dokumentet är aktuellt och uppdaterat.

Deltagarinformation

Du implementerar in i kontrollen vem och vilka som har deltagit under den. Detta för att spåra vem som har deltagit i kontrollen och bidragit till dokumentationen.

Brandskyddsbedömning

Efter denna kan du sedan utföra själva kontrollen utifrån en rad olika frågor som berör brandskydd i en specifik lokal. Du checkar sedan av lokalen blir godkänd eller inte utifrån frågorna. Här är några övergripande frågor som finns i den digitala rapporten.

 • Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Brandskyddsansvarig person.
 • Åtgärdsplaner för nödsituationer.
 • Antal och tillstånd av utrymningsplaner och -vägar.
 • Tillgänglighet och skick av brandskyddsutrustning.
 • Kännedom om brandsektioneringar.
 • Status av elinstallationer och brandfarliga arbetsmoment.
 • Hantering av brandfarliga varor och heta arbeten.
 • Rutiner för utrymning och användning av brandskyddsutrustning.
 • Andra relevanta brandsäkerhetsåtgärder.

Övriga noteringar och underskrifter

Det finns även ett fält för övriga information i rapporten som till exempel:

 • Möjlighet att notera eventuella ytterligare risker eller åtgärder som inte täcks av checklistan.
 • Plats för deltagarnas underskrifter för att bekräfta att kontrollen har genomförts och dokumentationen är komplett.
 • Du även via din mobila kamera ta kort på eventuella brister som du hittat under kontrollen och implementera direkt in i dokumentmallen.

Denna strukturerade mall möjliggör en noggrann bedömning av brandskyddet i en specifik lokal och ger en tydlig bild av åtgärder som behöver vidtas för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Vi kan självklart även alltid skräddarsy den digitala mallen utifrån era önskemål och behov. Det kan ju till exempel finnas några specifika delområden som ni vill omfatta i era kontroller och då kan vi vara med och implementera dessa in i dokumentmallarna.

Vill du läsa mer om våra digitala dokumentmallar för brandskydd kan du göra det via följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/brandskydd-mall/

Du kan även testa att fylla i digitalt brandskydd genom följande länk: https://demopohjat.easoft.eu/v2/approval_links/dynamicDocumentsDemo/29531f6691247b551c170b613d02082d5ec8cf80ed3b70866c/d55c68c3-b81c-4669-8773-5757d038ee7b/SE