Därför bör varje företag införskaffa egenkontrollprogram

18.09.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Därför bör varje företag införskaffa egenkontrollprogram

I bygg- och hantverkssektorn är betoningen på kvalitet och säkerhet av absolut högsta prioritet i samtliga delar av verksamheten. För att garantera efterlevnaden av dessa övergripande riktlinjer för alla era projekt är det viktigt att ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är en digital programvara som möjliggör genomförandet av olika typer av egenkontroller digitalt. Genom att införskaffa egenkontrollprogram frigörs projektledaren från manuell dokumentation av egenkontrollresultat, i stället sker samtliga registreringar och hanteringen av kontrollerna digitalt med hjälp av programvaran. Denna artikel syftar till att fördjupa förståelsen för egenkontrollprogrammets fördelar och utforska hur ert företag kan dra fördelar av denna programvara.

Varför bör varje bygg- och hantverksföretag ha ett egenkontrollprogram?

Här nedan följer en sammanfattning på varför varje bygg- och hantverksföretag bör införskaffa ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

Säkerhet för arbetstagare

En av de främsta anledningarna till att införskaffa ett egenkontrollprogram är för att säkerställa dina anställdas säkerhet kring deras arbetsmiljö. Bygg- och hantverksarbete innebär ofta hög risk, med farliga arbetsplatser och potentiella olyckor. Med hjälp av ett digitalt egenkontrollprogram kan ni tidseffektivt utföra kontroller av arbetsmiljön och digitalt dela med er av kontrollresultaten. Brister i arbetsmiljön kan kommuniceras tidseffektivt till alla intressenter genom programmets digitala funktioner, och åtgärder kan vidtas omedelbart för att förebygga dessa. Det går till exempel inom några minuter efter utförd egenkontroll att skicka vidare kontrollresultaten kring arbetsmiljön med hjälp av programmet. Inom några minuter efter att kontrollen är utförd kan man även sätta in åtgärder för att förebygga arbetsmiljöproblemen.  

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Efterlevnad av regler och standarder

Bygg- och hantverkssektorn är starkt reglerad av myndigheter och branschstandarder. Det är därför av yttersta vikt att alla dokument gällande egenkontrollerna är arkiverade på ett säkert sätt. Ett egenkontrollprogram hjälper inte bara till att effektivisera era egenkontroller, utan programmet hjälper likväl till att arkivera alla era resultat från egenkontrollerna på ett och samma ställe. Genom detta kan ni alltid vara säkra på att alla dokument gällande era egenkontroller finns tillgängliga, och att ni snabbt kan söka upp dessa när någon myndighet eller annan form av intressent efterfrågar dokumenten.

Kvalitetssäkring av era byggprojekt

Genom att alla egenkontroller blir helt digitala med hjälp av ett egenkontrollprogram, så blir även dokumentationen gällande kontrollera mer kvalitetssäker. Ni får noggrannare noteringsmöjligheter kring eventuella upptäcker och brister. Vidare har egenkontrollprogram digitala funktioner som manuella pappersdokument helt saknar. Till exempel kan man via ett egenkontrollprogram ta kort på brister som man upptäcker under en kontrollrunda. Ni kan likväl infoga filmer till egenkontroller om detta tillönskas. Utifrån denna detaljrika dokumentation kan ni även höja nivån på era byggprojekt löpande genom arbetsprocessen.

Effektiv projektstyrning

Ett egenkontrollprogram hjälper även till att effektivisera ert företags projektstyrning. I och med att alla egenkontrollresultat samlas på ett och samma ställe digitalt, så får du som projektledare totalt överblick över alla upptäcker. Du kan utifrån denna övergripande helhetsbild effektivt styra dina olika bygg- och hantverksprojekt i rätt riktning. Till exempel kan du sätta in extra resurser i projektområden där det har uppkommit brister. Detta blir en möjlighet utifrån det snabba informationsflödet som egenkontrollprogram ger dig till tillgång till. Alla brister och fel i projektet kommer till ditt kännande på nolltid eftersom ett egenkontrollprogram är helt digitalt.

Kundnöjdhet och rykte med hjälp av ett egenkontrollprogram

I och med att ett egenkontrollprogram ger dig möjlighet att snabbt åtgärda fel och brister i dina projekt, så kommer detta även att öka slutresultaten av era byggprojekt. Era projekt blir utförda med större noggrannhet både från kvalitets och säkerhetsaspekter. I slutändan kommer detta betyda att ni får flertalet nöjda kunder och ett bättre ryckte som företag. Dessa två sistnämnda aspekter är av avgörande betydelse för ert företags framväxt och överlevnad. När ett företag kan leverera hög kvalitet och säkerhet, ökar deras trovärdighet och möjligheten att få upprepad affär och positiva rekommendationer. Ett egenkontrollprogram kan hjälpa till att ge er allt detta.

Effektiv resursanvändning

Egenkontrollprogram kan också hjälpa ert företag att effektivt använda era resurser, inklusive tid och pengar. I och med att egenkontrollprogrammen är helt digitala medför det till att ni inte längre behöver köpa in massa lösa pappersdokument till er organisation. Eftersom alla dokument kring egenkontrollerna även sparas digital, minskar även ert behov av att behöva köpa in arkiveringsplatser för dokumenten. Vidare behöver ni inte länge skicka någon form av post rent fysiskt innehållande dokumenten kring egenkontrollerna. Sist men inte minst går det mångdubbelt snabbare att utföra egenkontroller via ett egenkontrollprogram än vad det skulle tagit att manuellt utföra egenkontrollerna. Genom att införskaffa ett egenkontrollprogram sparar ni som sagt både tid, resurser och pengar till ert företag.

Vill ni införskaffa ett egenkontrollprogram?

Som du märker är ett egenkontrollprogram avgörande för att säkerställa kvalitet och säkerhet kring alla era bygg- och hantverksprojekt. Programmet hjälper till att följa lagar och standarder, förebygga problem och minimera risker, vilket i sin tur leder till effektivare och ansvarsfulla verksamheter. Vidare kan ett egenkontrollprogram även ge er besparingar inom tid, pengar och resurser. 

Om du är intresserad av att införskaffa ett egenkontrollprogram, så är vår rekommendation att du besöker vår systersajt Easoft Docs. Där kan du testa att skapa olika former av digitala egenkontroller, men likväl boka en demo kring vår programvara.

Via följande länk kan du testa att skapa digitala egenkontroller: https://easoftdocs.se/dokumentmall/egenkontroll-brandskydd/

Via följande länk kan du boka en kostnadsfri genomgång av våra verktyg: https://easoftdocs.se/gratis-demo/