E-signering – ett sätt att ta avtalskapande nästa nivå

27.12.2023 | Blogg

Hem / Blogg / E-signering – ett sätt att ta avtalskapande nästa nivå

Digitalisering inom bygg- och hantverksbranschen fortsätter att vara en nyckelkomponent inom verksamhetsstyrning. Det gäller som byggföretag att vara på tårna och ständigt kunna erbjuda sin kunder snabba och effektiva lösningar i allt från avtalskapande till utförande av själv bygget. Ett område som är extra viktigt att kunna visa en effektiv och professionell sida av sin organisation är inom avtalsskapande. Som byggföretag måste du får potentiella kunder kunna ta fram professionella avtal både till layout och innehåll. Likaså så ska det vara extremt enkelt att för kunden via sin digitala enhet kunna signera avtalet. Det är här e-signering kommer in i bilden.

Vad är e-signering för något?

E-signering är en digital metod för att godkänna och signera elektroniska dokument utan behov av fysiskt papper. Genom användning av elektroniska signaturer på digitala plattformar kan din kund signera avtal och dokument online via sin mobila enhet. Processen är säker och effektiv, och den eliminerar behovet av fysisk närvaro eller postväxling. E-signering möjliggör snabbare affärsprocesser genom att minska tiden för dokumenthantering och signering. Dessutom erbjuder det spårbarhet och säkerhetsfunktioner för att skydda känslig information. Du skickar med andra ord ditt avtal via datorn till den tilltänka kunden. Kunden kan sedan direkt via sin mobila enhet skriva på avtalet utan att fysiskt behöva skriva på någon form av papper.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Vilka fördelar finns med att införskaffa e-signering?

Tidseffektiva avtalsprocesser

E-signering eliminerar den tid det tar att skicka papper fram och tillbaka mellan olika parter. Genom att använda digitala signaturer kan avtal slutföras på några minuter i stället för dagar eller veckor, vilket ger snabbare affärsprocesser och ökad produktivitet. Ni kommer med andra ord i gång med projektet mycket snabbare tack vare dessa tidseffektiva arbetsprocesser.

Ökad tillgänglighet i avtalskapandet

Med e-signering är dina avtal tillgängliga var som helst och när som helst. Du behöver inte vara bunden till en fysisk plats för att underteckna eller granska dokument. Detta gör att du kan hålla affärerna i gång även när du är på resande fot.

Säkerhet kring avtalshantering

E-signeringssystem är utformade med avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda dina dokument. Kryptering och autentiseringssystem säkerställer att endast behöriga parter kan komma åt och signera dokumenten, vilket skapar en säker och förtroendeingivande miljö. Du behöver med andra ord aldrig vara orolig över att någon person som inte ska ha tillgång till dokumentet får se det.

Ett miljövänligt alternativ

Genom att minska behovet av papper och fysiska kopior bidrar e-signering till en mer hållbar och miljövänlig affärspraxis. Det är ett steg mot att minska den övergripande klimatpåverkan och resursförbrukningen. Ni behöver till exempel aldrig mer köpa in någon form av pappersdokument, kuvert eller färgpatroner. Med andra ord sparar ni både på miljön och ert kassaflöde.

Spara tid och resurser

Genom att övergå till e-signering kan ni minska kostnaderna för utskrifter, frakt och arkivering. Det sparar inte bara pengar utan gör också arbetsflöden mer effektiva och minimerar risken för förlorade eller felplacerade dokument. Dokumenten skickas aldrig till fel adresser och mottagaren får alltid dokumentet i tid utan något strul från posten.  E-signering ger er trygga och effektiva lösningar!

Möjlighet till uppföljning av skickade avtal

E-signeringsplattformar erbjuder ofta funktioner för att enkelt följa och hantera statusen för dina avtal. Du kan se när dokumenten har öppnats, lästs och signerats, vilket ger en transparent och spårbar affärsprocess. Genom att införskaffa e-signeringssystemet behöver du inte skicka massa onödiga påminnelsemejl till kunder som kan förstöra relationen med hen.

Automatiserade avtalsprocesser

Genom att integrera e-signering till ert affärssystem kan du automatisera hela avtalsprocessen. Detta inkluderar skickande av påminnelser, arkivering och lagring av signerade dokument, vilket frigör tid för andra viktiga affärsuppgifter.

Spara på resurser i internationella avtal

För företag som bedriver internationell verksamhet möjliggör e-signering en effektiv hantering av avtal över gränserna. Det eliminerar behovet av internationella fraktkostnader och minimerar risken för förseningar på grund av geografiska avstånd. Ni behöver med andra ord inte längre skicka någon fysisk post till utlandet, vilket kan vara extremt kostnadsbesparande för er organisation.

Signering via digital enhet

Sist men minst behöver inte mottagaren inte längre skriva på något fysiskt pappersdokument. Mottagaren av affärsavtalet kan enkelt använda sin digitala enhet för att signera dokument. Detta gör processen mer bekväm och ökar sannolikheten för snabbare svar och godkännanden.

Är du intresserad av att införskaffa e-signering?

Är du intresserad av att införskaffa e-signering för ditt bygg- eller hantverksföretag? Vi på Easoft har utvecklat e-signering som är anpassat efter bygg- och hantverkares behov. Om du är intresserad av att testa verktyget kan du kontakta våra säljare via följande länk. Ta som sagt er verksamhetsstyrning till nästa nivå genom att införskaffa våra verktyg.

Du kan boka demo genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/