Behöver du hjälp med egenkontroller för brandskydd?

15.01.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Behöver du hjälp med egenkontroller för brandskydd?

Jobba du med egenkontroller för brandskydd? Vill du hitta ett sätt att effektivisera dina egenkontroller. I sådant fall ska du bekanta dig med våra digitala lösningar. Med vår digitala lösning kan du utföra dina egenkontroller för brandskydd tidseffektivt. Du fyller via checklistor i vårt gränssnitt i de områden du har undersökt, och efter detta skapar vårt program automatiskt ett digitalt dokument baserat på den information du har angett. På nolltid har du ett färdigt dokument klart kring dina egenkontroller för brandskydd.

Varför välja Easoft digitala egenkontroller för brandskydd?

Helt digitala dokument

Genom att använda våra digitala lösningar inom egenkontroller för brandskydd behöver du aldrig mer köpa in någon form av fysiska pappersdokument mer. Ert företag blir ett företag med hållbarhet i fokus. Vidare kommer ni spara på er resurser genom minskat behov av inköp av pappersdokument och färgpatroner.

Tidseffektivt

Att jobba med våra digitala lösningar är extremt tidseffektivt för er organisation. Ni behöver inte längre fylla i någon form av information i pappersdokument. I stället fyller ni i egenkontroller direkt på kontrollplatsen genom vårt gränssnitt. Ni har inom några minuter ett färdigt protokoll färdigt.

Kommunikation

Vårt system ger er möjlighet att direkt efter färdigställandet av dokument möjligheten att sända det vidare till alla intressenter. Genom att uppge intressenternas kontaktuppgifter in i systemet kan du direkt från kontrollplatsen skicka vidare ditt dokument till alla intressenter.

Ständig utveckling av vårt system

Vi slutar aldrig att utveckla våra digitala dokumentmallar. Genom att skaffa våra tjänster får du digitala dokumentmallar som ständigt uppdateras utifrån marknadens senaste krav på dem.  Att jobba med oss är extremt effektivt och enkelt!

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Vilken typ av information kan ni fylla igenom vårt program?

I vårt program jobbar du i checklistor och färdiga digitala dokumentmallar. Du checkar via din mobila enhet av de områden som du har undersökt in i vårt gränssnitt. Programmet besitter även kommentarsfält om du skulle vilja förtydliga något kring kontrollerna. Något som gör system helt unikt är att det via systemet går att bifoga bilder till dokumentet direkt via din mobila enhet. Du kan till exempel via din mobilkamera ta kort på din upptäckt och sedan implementera den direkt in i dokumentet. Här nedan följer en sammanfattning över områden som du kan checka av i vårt system.

Du fyller i följande information direkt in i systemet

Egenkontroll brandskydd

Företag: (du fyller i information om vilket företag egenkontrollen berör)

Objekt: (Vilket objekt är det du har undersökt)

Kontrollerade lokaler: (Vad är det för typ av lokal du undersökt?)

Kontroll genomförd av: (vem är personen som har utfört kontrollen)

Datum: (datum för utförandet av kontrollen)

Uppföljning

Är upptäckta brister från föregående egenkontroll åtgärdade? (JA/NEJ)

Utrymning

Finns utrymningsplaner och är informationen korrekt? (JA/NEJ)

Finns nödlägesplan vid brand och brandlarm och är den aktuell? (JA/NEJ)

Förhindra brandspridning

Är dörrar och väggar i brandcellsgränser hela utan synlig skada/hål? (JA/NEJ)

Är dörrar i brandcellsgräns hela och stängs helt? (JA/NEJ)

Brandteknisk utrustning

Är brandlarmsknappen lättåtkomlig och är locket/skyddsglaset helt? (JA/NEJ)

Är detektorer i tak fria, inte övertäckta eller skadade? (JA/NEJ)

Släckutrustning

Är släckutrustning skyltad, lättåtkomlig och på avsedd plats? (JA/NEJ)

Är handbrandsläckarna plomberade, oskadade, manometernålarna står på grönt och årskontrollmärkningarna är max 15 månader gamla? (JA/NEJ)

Förhindra brandsuppkomst

Är utrymningstrapphus och hisshallar fria från brännbart material? (JA/NEJ)

Är spisar försedda med timer/spisvakt? (JA/NEJ)

Brandfarlig vara

Uppfyller förvaringsplatsen de krav som ställs på förvarad mängd? (JA/NEJ)

Finns skyltning med farosymbol i tillräcklig omfattning? (JA/NEJ)

Tryckkärl innehållande ej brandfarlig gas

Förvaringsplats för tryckkärl innehållande ej brandfarlig gas är märkt med faropiktogram. (JA/NEJ)

Tryckkärl innehållande ej brandfarlig gas förvaras på ett säkert sätt, kan lätt tas ut vid brand och samförvaras inte med lättantändligt material, kemikalier och brandfarlig vara. (JA/NEJ)

Åtgärdsplan: (du fyller utifrån dina upptäcker i en åtgärdsplan

Ansvarig: (du skriven även in vem som är ansvarig för att åtgärda problem som blivit upptäckta)

Intresserad av att veta mera om våra lösningar?

Är du intresserad av att jobba med våra digitala egenkontroller till brandskydd? Vill du läsa mer om hur dessa fungerar kan du göra det genom att besöka följande målsida: https://easoftdocs.se/dokumentmall/egenkontroll-brandskydd/