Få korrekta löneunderlag till er organisation

30.07.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Få korrekta löneunderlag till er organisation

Genom att använda Easofts digitala lösningar för lönehantering kan ni dra nytta av flertalet fördelar som ger er organisation en mer exakt löneprocess. I denna artikel vill vi lyfta fram hur våra digitala lösningar kan vara till hjälp för att optimera er lönehantering och underlätta arbetet för både arbetsgivare och anställda.

Tidrapportering kopplat direkt till löneunderlaget

Våra tidrapporteringsfunktioner går att koppla direkt till ert lönehanteringssystem. D.v.s. varje anställd checkar in sina utförda arbetstimmar via Easoft affärssystem. Informationen gällande de arbetade arbetstimmarna skickas omedelbart till ert lönehanteringssystem, där du som arbetsgivare får en helhetsbild över vem som har arbetat hur mycket och i vilka projekt varje anställd har deltagit i. All data gällande dina anställdas arbetstimmar redovisas för dig i visuellt tilltalande grafer och tabeller. Genom att nyttja Easofts smidiga lösningar kommer du aldrig mer behöva någon form av lösa pappersdokument, som på något sätt ger utrymme för gissningar när det gäller utförda arbetstimmar i er lönedokumentation. Alla löneunderlag kommer bli precisa och exakta genom våra lösningar!

Geotagg-funktioner

I Easoft finns det funktioner som visar var dina anställda befinner sig när de checkar in på arbetsplatsen, och likaså när de checkar ut från arbetsplatsen. Allt detta möjliggörs genom att Easoft system har funktioner som upptäcker var personen som checkar in befinner sig. Dessa funktioner ger med andra ord otroligt detaljerade löneunderlag för er organisation och minimerar risken för alla former av fusk bland personalen. Detta system ger dig insikter i att dina anställda verkligen befunnit sig på arbetsplatsen under dagen. Denna information hjälper även ditt företag att uppvisa en öppenhet mot dina slutkunder.

Bli extra skicklig på lönehöjningar

Genom vårt system kan du alltid se vilken anställd som arbetar med vilket projekt. Detta tillvägagångssätt är inte bara användbart för projekthanteringen, utan du kan också utnyttja denna information för att belöna de medarbetare som exempelvis tar sig an de utmanande projekten eller visar extra engagemang för företaget. Du kan uppmärksamma dessa insatser genom att ge extra löneförhöjningar och bonusar. Med andra kan våra tidrapporeringslösningar även vara viktiga för dig när du planerar löneökningar.

Du sparar ovärderlig tid

Genom att allt är digitalt och att tidsinformationen kan integreras direkt med ert löneprogram kommer er organisation att spara ovärderlig tid. Den manuella och tidskrävande processen med att hantera lösa pappersdokument blir nu ett minne blott. I stället för att behöva samla in, granska och manuellt mata in tidrapporter, sker allt automatiskt och smidigt via Easoft. Detta innebär att ni kan frigöra tid och resurser som tidigare gått åt till administrativt lönearbete, och i stället fokusera på mer värdeskapande och strategiska aktiviteter.

Digital kvittohantering

Med vår digitala kvittohantering kan dina anställda ta kort på sina kvitton och andra utlägg med mobilen och integrera informationen direkt i vårt system. Du som projektledare får sedan i realtid in alla utlägg som dina arbetstagare har behövt lägga ut under projektets gång. Som projektledare kan du sedan attestera tidrapporter och skapa lönefiler till dina anställda baserat på all denna information i Easoft. En smidig, papperslös och effektiv lösning som sparar tid och resurser. Du behöver aldrig mer manuellt mata in några kvitton till ditt system – utan att skickas till dig direkt via dina anställdas mobiltelefoner.

Är du intresserad av att effektivisera era löneunderlag?

Vårt affärssystem har omfattande funktioner inom alla dessa delområden. Med hjälp av våra digitala system kan du effektivisera och digitalisera ert arbete med löneunderlag. Oavsett om ni hanterar löner för ett fåtal anställda eller för en hel armé av hantverkare, så erbjuder vi verktygen som förenklar och förbättrar era arbetsprocesser. Genom att använda Easofts digitala funktioner blir hela processen med att samla in och hantera tidrapporter och utlägg betydligt smidigare.

De anställda kan enkelt logga sina arbetstimmar och rapportera sina utlägg via sina mobiler, vilket eliminerar behovet av pappersdokument och manuell inmatning. All information integreras direkt i systemet och blir tillgänglig för dig som ansvarar för lönehanteringen. Om ni är intresserade av en genomgång av våra verktyg och hur vi kan hjälpa er att skapa bättre löneunderlag för era hantverkare, är ni mer än välkomna att kontakta oss.

Vårt team står redo att visa er hur Easoft kan anpassas efter era specifika behov och bidra till att optimera er lönehantering och förenkla ert arbete med löneunderlag.

Boka gärna en kostnadsfri demo av vårt verktyg genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/