Fem saker ett byggföretag bör granska under en skyddsrond

15.01.2024 | Blogg

työmaan dokumentointi

Hem / Blogg / Fem saker ett byggföretag bör granska under en skyddsrond

En skyddsrond är en viktig del av säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser och har som mål att identifiera och åtgärda potentiella risker och faror. Genom att regelbundet genomföra skyddsronder kan arbetsgivare och anställda samarbeta för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Här följer fem viktiga områden som bör granskas under en skyddsrond. Slutligen ger vi även ett tips om hur ni kan digitalisera era skyddsronder med hjälp av våra smidiga verktyg.

Arbetsmiljö och fysiska risker för anställda

Den första och mest grundläggande aspekten att undersöka under en skyddsrond är arbetsmiljön. Det innebär att man noggrant granskar de fysiska aspekterna av arbetsplatsen och identifierar eventuella farliga områden eller föremål, såsom halkiga golv eller felaktiga elektriska anslutningar. Genom att uppmärksamma och åtgärda sådana risker kan man minimera olycksfall och skador. Dessa kontroller bör utföras regelbundet för att hålla sig uppdaterad om aspekterna kring er arbetsmiljö.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Utrustning och maskiner

En annan viktig aspekt av skyddsronden är att granska all utrustning och maskiner som används på arbetsplatsen. Det inkluderar att kontrollera att alla maskiner är i gott skick, att säkerhetsanordningar fungerar korrekt och att anställda har rätt utbildning och utrustning för att använda dem säkert. Arbetsmaskiner utgör en betydande del av de anställdas arbetsplats, och därför måste de vara i gott skick för att undvika olyckor.

Arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter

Det är också viktigt att undersöka arbetsrutinerna och säkerhetsföreskrifterna som gäller på arbetsplatsen. Detta innebär att säkerställa att alla anställda är medvetna om och följer riktlinjerna som är avsedda att minimera risker. Om det behövs bör arbetsrutiner uppdateras, och säkerhetsutbildning ges för att säkerställa efterlevnad. För att arbetsplatsen ska utvecklas på rätt sätt är det avgörande att arbetsrutiner följs noggrant.

Anställdas medverkan och feedback

En skyddsrond är en utmärkt möjlighet att involvera de anställda och ta emot deras feedback och synpunkter. De som arbetar på platsen dagligen har unik insikt i de risker som kan förekomma kopplat till deras arbete. Deras medverkan och erfarenhet är ovärderlig för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Genom att involvera dina anställda får du unika insikter som kan förbättra arbetsplatsen.

Incidentrapportering och föregående olyckor

Slutligen är det viktigt att granska tidigare incidentrapporter och olyckor som har inträffat på arbetsplatsen. Detta kan ge insikt i mönster av risker eller problem som behöver åtgärdas. Genom att ta lärdom av tidigare händelser kan man arbeta proaktivt för att förhindra att liknande olyckor inträffar i framtiden. Slarva aldrig med att kontrollera tidigare arbetsplatsolyckor och bygg upp en kultur där folk faktiskt öppet vågar tala om olyckorna. Det bästa sättet att lära sig saker om olyckor är faktiskt att våga samtala om dem.

Vill ni digitalisera era skyddsronder?

Om ni är ute efter att effektivisera era skyddsronder så har vi på Easoft utvecklat digitala lösningar inom detta område. Våra digitala verktyg kan effektivisera era skyddsronder både från tids- och effektivitetsperspektiv. Läs gärna mer om våra digitala lösningar genom att klicka på följande länk: https://easoftdocs.se/dokumentmall/skyddsrond-allman-checklista/

Vill du boka en demo för verktyget kan du göra det genom följande länk: https://easoftdocs.se/gratis-demo/