Förbättra dina fuktutredningar med våra digitala dokumentmallar

22.10.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Förbättra dina fuktutredningar med våra digitala dokumentmallar

Inom fastighets- och husägande kan fuktproblematik utgöra en allt för vanlig utmaning. Fuktproblem kan resultera i allvarliga skador på byggnader och kan till och med påverka hälsan hos de som bor eller arbetar i drabbade byggnader. För att effektivt diagnostisera och åtgärda fuktproblem är en fuktutredning av avgörande betydelse som det första steget för att förebygga och mildra fuktskador. På Easoft har vi utvecklat avancerade digitala lösningar för fuktutredningar, vilka är utformade för att markant öka effektiviteten i dina fuktutredningar. Följ med oss i den här artikeln för att få en djupare inblick i hur vi kan underlätta din process.

Digitala mallar för fuktutredningar

Vi har utvecklat ett brett urval av digitala dokumentmallar som är avsedda för fuktutredningar. Detta innebär att du inte längre behöver investera i pappersdokument, eller organisera dina utredningsresultat i pärmar och mappar. Allt arkiveras i stället smidigt in i vårt system. Vidare slipper du bekymret med att ta med dig ett överflöd av fysiska dokument under dina kontrollrundor. Det räck att du i stället tar med din mobiltelefon bara till kontrollrundan som du med hjälp av utför själv kontrollen. Införskaffar du våra digitala mallar kommer dina undersökningsrundor gällande fuktutredningar bli extremt effektiva.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Utför fuktutredningar direkt via din mobila enhet

Som tidigare nämnt i artikeln sker allt ditt arbete med fuktutredningen med hjälp av din mobil eller surfplatta. Alla moment i vår fuktutredningsprocess sker smidigt genom användningen av checklistor i vårt system. Allt du behöver göra är att ta med dig din mobiltelefon under din utredningsrunda. Du kan enkelt markera de delområden som du undersöker direkt via din mobil, genom vårt intuitiva gränssnitt. Baserat på informationen du delar med oss skapar vårt system omedelbart ett digitalt fuktutredningsdokument som du kan komma åt utan dröjsmål. Du har ett färdigt digitalt dokument för din fuktutredning på nolltid genom att använda våra smidiga digitala lösningar.

Tidsbesparing genom digitalt arbete

Arbetet med digitala fuktutredningar innebär betydande tidsbesparingar för er organisation. Du behöver inte längre lägga tid på manuell dokumenthantering. Efter avslutad kontroll behöver du inte längre åka till kontoret för att rapportera dina resultat. I och med att allt arbete sparas digitalt i vårt system, så behöver du inte längre arkivera några resultat fysiskt. All information blir likväl direkt tillgänglig digitalt för samtliga intressenter efter avslutad kontroll direkt via vårt gränssnitt – eller genom att digitalt dokument som du delar. Dessutom kan du enkelt söka efter tidigare genomförda fuktutredningar inne i vårt system, vilket eliminerar det tidsödande bläddrandet i mappar och pärmar. Att arbeta med våra digitala lösningar är med andra ord extremt tidsbesparande för din organisation.

Dela dina fuktutredningar omedelbart

En av de mest effektiva fördelarna med våra digitala fuktutredningar är möjligheten att dela dina avslutade utredningar omedelbart med alla intressenter. Vårt system innehåller funktioner som möjliggör att du enkelt skickar dina kontrollresultat genom att ange mottagarens e-postadress. På så sätt kan du påbörja åtgärder mot fuktskador direkt efter avslutad kontroll. Alla intressenter har med andra ord på nolltid resultatet av dina fuktutredningar och kan utifrån detta direkt sätta in lämpliga åtgärder.

Miljövänligt alternativ

Att använda digitala fuktutredningar är ett miljövänligt val. Som organisation slipper ni investera i stora mängder papper, skrivare och onödig posthantering. Detta sparar både pengar för er organisation och minskar miljöpåverkan. Dessutom positionerar ni er som en progressiv organisation och attraherar intressenter genom att använda sådana hållbara arbetsmetoder. Ett företag som arbetar med hållbara lösningar är alltid attraktiv som arbetsgivare för framtida kandidater och samarbetspartners.

Är du intresserad av digitala fuktutredningar?

Känns våra digitala fuktutredningar som ett intressant val för er organisation?  I så fall rekommenderar vi att du besöker vår systersajt, Easofts Docs.

Du kan även boka en kostnadsfri demo. Under demon får du möjligheten att ställa dina frågor till våra skickliga försäljare.