Hur kan du differentiera dig från konkurrenterna i din offert?

12.02.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Hur kan du differentiera dig från konkurrenterna i din offert?

I den konkurrenspräglade världen av byggbranschen är det avgörande att kunna sticka ut från konkurrenterna när du skickar in en offert till potentiella kunder. Att differentiera din offert är inte bara en konst, det är en nödvändighet för att locka klienter och vinna över dem till att välja just ditt företag. Här är några strategier för att hjälpa dig att effektivt differentiera dig från konkurrenterna och göra din offert minnesvärd.

Unika tjänster och tekniker

En av de mest grundläggande aspekterna när man skriver offerter är att våga sticka ut när det gäller unikheten i de produkter eller tjänster som ni erbjuder. Det kan vara något så enkelt som att introducera innovativa byggmetoder, miljövänliga material eller specialiserade färdigheter som ger dig en fördel gentemot andra. Är ni ett byggföretag kan ni till exempel lyfta fram att er personal har ett visst antal års erfarenhet av liknande arbeten. Likväl kan ni lyfta fram att ni bara använder miljövänligt material i era olika projekt. Våga vara kreativ inom detta delområde och stick ut. Gör du något som alla andra gör – så kommer du likväl få samma resultat. Våga stick ut i din offert!

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Framhäv kvaliteten på tidigare utförda projekt

Referensprojekt är A och O om du ska vinna de viktiga stora affärerna som bygg- eller hantverksföretag. En imponerande portfölj av tidigare projekt kan vara din största tillgång. Fokusera på att tydligt visa upp högkvalitativt arbete genom bilder, referenser och fallstudier. Detta ger potentiella kunder förtroende för att ditt företag kan leverera enastående resultat. Fråga gärna de tidigare kunderna om du får uppge dessa som referenser vid namn också. Detta kommer ge extra stort förtroende när din intressent sätter sig ner och läser igenom offerten.

Personligt och professionellt tillvägagångssätt

Skapa en personlig koppling med klienten genom att inkludera ett personligt brev i din offert. Berätta om ditt företags värderingar, engagemang och hur du skiljer dig från mängden. Ett professionellt men samtidigt personligt tillvägagångssätt kan ge dig en konkurrensfördel. Vidare ska du aldrig använda samma mall till alla kunder, utan det är viktigt att du skräddarsyr din offert till mottagaren. Ser intressenten att du bara skickat en standardoffert är risken stor att du direkt hamnar i sopkorgen hos honom. Ingen människa eller företag vill känna som sig en i mängden utan de vill känna sig unika. Genom detta tillvägagångssätt är chansen större att du faktiskt vinner affären.

Tydliga fördelar och mervärden för kunden

Utöver att lista tjänster och kostnader, framhäv specifika fördelar och mervärden som kunden får genom att välja just ditt företag. Det kan vara något sådant som längre garantier, flexibla betalningsalternativ eller snabbare tidsramar. Kunder är alltid intresserade av att få mer för sina pengar. Som kund till ett byggföretag kan detta handla om att till exempel kunden får en personlig kontaktperson på företag som kunden alltid kan kontakta vid frågor. Likaväl kan du bjuda in kunden till projekthanteringssystemet så att kunden hela tiden kan följa projektets framfart. Du som ägare till företaget kan säkert hitta egna mervärden att lyfta fram och det är viktigt att du även vågar lyfta fram dessa i offerten. Våga även sticka ut på denna punkt. Just dessa små mervärden kan faktiskt vara skillnaden på att du får en affär eller inte.

Aktivt involvera kunden i processen

Skapa en känsla av samarbete genom att aktivt involvera kunden i beslutsprocessen. Fråga dem om deras preferenser, ge möjlighet till anpassningar och visa att du är lyhörd för deras behov. Detta skapar en starkare koppling och differentierar dig från företag som använder en mer standardiserad strategi. Detta kan handla om att innan du skickar offerten redan säga till kunden att du är öppen för förhandling och korrigering tillsammans med kunden. Genom detta tillvägagångssätt uppvisar du en öppenhet mot slutkunden och att du är lätt att ha att göra med.

Sammanfattning

Det finns självklart flera olika saker du kan lyfta fram när du skapar offerter för dina kunder. Ett generellt tips är att som sagt våga sticka ut och vara annorlunda. Som vi tidigare lyfte fram i offerten är det den som sticker ut som faktiskt blir ihågkommen. Den som blir ihågkommen är även den som radikalt ökar sina chanser att få till en affär. Tänk som sagt till vad just du kan göra annorlunda mot dina konkurrenter innan du skriver offerter och lyft sedan fram det. Lycka till med ditt offertskapande! Om du skulle behöva offertmallar har vi på Easoft självklart en lösning på detta problem.