Kontinuerlig utveckling av våra system – tillsammans med våra kunder

15.04.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Kontinuerlig utveckling av våra system – tillsammans med våra kunder

Easoft har samarbetat med sina kunder sedan 2013, det vill säga under ett halvt decennium. Easofts service har från början utvecklats enbart på grundval av utvecklingsidéer som uppstått från företagarnas behov; hur ska försäljningen administreras och utvecklas? Hur ska kundregistret administreras? Hur ska installationen organiseras? Hur ska verksamhetens lönsamhet följas upp? Hur ska man rapportera om verksamheten i försäljning, installation och olika enheter? Listan skulle kunna göras lång. Alla dessa och andra frågor måste kunna lösas med ett enkelt och lättanvänt system. Det är också företagarnas och användarnas mest centrala krav; ett svåranvänt och otympligt system ger inte de fördelar som man ursprungligen strävade efter.

Kontinuerlig utveckling av företagskonceptet

Med ökat användarantal har vi kunnat utveckla vår service hela tiden, och för att kunna tillgodose olika behov tvingas vi till kontinuerlig utveckling. Just kontinuerlig utveckling är det mest centrala styrande värdet och rättesnöret för vår verksamhet. Med hjälp av den här verksamhetsmodellen används vårt system redan av flera hundra nöjda kunder, såväl små som stora företag.

Vi förstår vår kunder i alla situationer

För att systemet verkligen ska tillgodose de behov som är väsentliga för företaget måste personalen i vårt företag förstå grundprinciperna och verksamhetsmodellerna i kundföretagets affärsverksamhet. Förutom den kontinuerliga utvecklingen är en yrkeskunnig personal som förstår kunderna ytterst viktig för oss för att ge ett verkligt mervärde för våra kunder. Mervärde skapas tillsammans med kunderna!

Läs mer om våra referensföretag!