Öka informationsflödet för ert hantverksföretag genom molnbaserat affärssystem

22.04.2024 | Blogg

Hem / Blogg / Öka informationsflödet för ert hantverksföretag genom molnbaserat affärssystem

Vill ni effektivisera ert bygg- eller hantverksföretag? Är ni trötta på att spendera tid på manuell organisering i stället för att fokusera på verksamhetsutveckling? Att införa ett affärssystem kan vara lösningen. Här nedan följer hur ett affärssystem kan gynna ert företag och vilka fördelar det medför.

Effektivt fältarbete

Genom att använda ett molnbaserat affärssystem får ett byggföretag sina arbetsledare och hantverkare att enkelt komma åt projektscheman och arbetsorder direkt från sina smartphones. Detta innebär att en arbetsledare på plats snabbt kan få tillgång till den senaste versionen av ritningar och instruktioner utan att behöva gå till kontoret för att hämta papper. Genom att ha all nödvändig information till hands kan arbetet effektiviseras och eventuella frågor eller problem kan snabbt lösas på plats, vilket minskar risken för förseningar och felaktigheter.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Tidseffektivt beslutsfattande

En byggprojektledare får ett akut meddelande om att leveransen av material har försenats. Med det molnbaserade affärssystemet kan de omedelbart se tillgängliga leverantörer, jämföra priser och placera en ny order direkt från platsen utan att behöva åka tillbaka till kontoret för att använda en stationär dator. Genom att kunna fatta snabba och informerade beslut kan projektledaren minimera störningar och förseningar i projektet, vilket bidrar till en smidigare och mer effektiv arbetsprocess.

Förbättrad kundservice

En kund ringer till ett byggföretag för att fråga om statusen för deras renoveringsprojekt. Genom att använda det molnbaserade systemet kan kundtjänstrepresentanten omedelbart se projektets status, uppskattad slutförandetid och eventuell tidigare kommunikation med kunden. Detta möjliggör snabba och exakta uppdateringar till kunden, vilket ökar kundnöjdheten och stärker företagets rykte och varumärkesimage.

Arbetslivsbalans på er arbetsplats

En byggmästare kan använda det molnbaserade systemet för att granska och godkänna offerter, scheman och fakturor även när de inte är på kontoret. Detta möjliggör utförande av administrativa uppgifter utanför byggarbetsplatsen och hjälper till att skapa en balans mellan arbets- och privatlivet. Genom att ge anställda flexibilitet att utföra arbetsuppgifter var som helst och när som helst kan företaget främja en sund arbetsmiljö och öka medarbetarnas trivsel och engagemang.

Förbättrat samarbete kollegor emellan

Genom att använda det molnbaserade systemet för att skapa och dela dokument och ritningar kan alla medarbetare ha åtkomst till samma uppdaterade information. Detta möjliggör effektivt samarbete och undviker missförstånd eller felaktigheter som kan uppstå vid användning av olika versioner av dokument. Genom att främja en kultur av samarbete och kunskapsdelning kan företaget öka produktiviteten och kreativiteten hos sina team och driva innovation och tillväxt.

Intresserade av våra lösningar?

Easoft affärssystem vara lösningen för ert bygg- eller hantverksföretag när det gäller att effektivisera era arbetsprocesser och öka produktiviteten. Med funktioner som möjliggör effektivt fältarbete, tidseffektivt beslutsfattande, förbättrad kundservice, arbetslivsbalans och förbättrat samarbete kollegor emellan, kan Easoft hjälpa er att ta ert företag till nästa nivå. Vill ni veta mer om hur vårt molnbaserade affärssystem kan passa just era behov och bidra till att optimera er verksamhet? Kontakta oss idag för att få mer information och boka en demo. Låt oss tillsammans skapa en framgångsrik och effektiv arbetsmiljö för ert företag med hjälp av Easoft.

Du kan boka en kostnadsfri demo genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/