Optimera din säljorganisation med vårt affärssystem

13.05.2024 | Blogg

Toiminnanohjausjärjestelmä tukkii vuodot

Hem / Blogg / Optimera din säljorganisation med vårt affärssystem

Vill du som byggföretag ge dina säljare förstklassiga nycklar till att ta deras försäljning till nästa nivå? Ett sätt att göra detta kan vara genom att införskaffa vårt affärssystem. Med vårt affärssystem, Easoft, får ni tillgång till ett brett utbud av funktioner som stödjer och förbättrar er säljverksamhet. Nedan följer en översikt över de nyckelfunktioner som vårt system erbjuder och hur de kan tillämpas praktiskt för att förbättra er säljorganisation

Kalkylering

Med vår detaljerade och företagsanpassade kalkyleringsfunktion kan ni skapa noggranna kostnadsberäkningar för era byggprojekt. Genom att inkludera kostnader för material, arbetskraft och andra resurser kan ni skapa konkurrenskraftiga och lönsamma erbjudanden till era kunder. Till exempel kan ni använda systemet för att skapa en kalkyl för renoveringen av ett bostadshus, där ni tar hänsyn till materialkostnader, arbetstid och eventuella underleverantörers priser för att fastställa ett pris som är attraktivt för kunden och lönsamt för ert företag.

Säljledning

Vårt affärssystem gör det enkelt att hantera hela säljprocessen från förfrågan till order. Genom att använda verktygen för offert- och orderhantering kan ni skapa och skicka professionella offertförslag till era kunder och följa upp på offertstatus och konverteringsgrad. Till exempel kan ni använda systemet för att skicka en offert till en kund för ett nytt byggprojekt och sedan följa upp med automatiska påminnelser för att säkerställa att offerten behandlas i tid och att ni får svar från kunden.

Kundhantering

Med vår CRM-funktionalitet kan ni effektivt hantera era kundrelationer och maximera kundnöjdheten. Genom att registrera och spåra alla interaktioner med era kunder kan ni skapa personliga och relevanta erbjudanden som ökar chanserna för upprepade affärer. Till exempel kan ni använda systemet för att hålla reda på tidigare projekt och preferenser hos era kunder för att skapa skräddarsydda erbjudanden som möter deras specifika behov och önskemål.

Resurs- och tidsplanering

Med funktioner för resurs- och tidsplanering kan ni optimera användningen av era resurser och säkerställa att era projekt genomförs på ett effektivt sätt. Genom att schemalägga arbetskraft och material i förväg kan ni undvika förseningar och maximera produktiviteten på arbetsplatsen. Till exempel kan ni använda systemet för att planera in arbetslag och leveranser i förväg för att säkerställa att allt är klart i tid för projektets slutförande.

Lönsamhetsuppföljning

Med vår realtidsbaserade lönsamhetsuppföljning kan ni enkelt kontrollera projektens lönsamhet och vidta åtgärder vid behov för att maximera vinsten. Genom att jämföra faktiska kostnader med budgeterade kostnader kan ni identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder för att minimera förluster och maximera lönsamheten. Till exempel kan ni använda systemet för att övervaka kostnader och intäkter i realtid för ett pågående byggprojekt och vid behov justera resursallokeringen eller prissättningen för att säkerställa att projektet blir lönsamt.

Rapportering

Genom att generera detaljerade och anpassade rapporter får ni insikter och överblick över er affärsverksamhet och projektens framsteg. Genom att analysera säljdata och affärsresultat kan ni identifiera trender och möjligheter för att optimera er säljorganisation och öka försäljningen. Till exempel kan ni använda systemet för att generera försäljningsrapporter och analysera försäljningsprestanda för olika produktkategorier eller geografiska områden för att identifiera potentiella tillväxtmöjligheter och justera er försäljningsstrategi därefter.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Dokumentation

Med våra anpassningsbara rapportmallar kan ni effektivt dokumentera projekt och affärsprocesser för framtida referens och analys. Genom att skapa och dela dokument i systemet kan ni säkerställa korrekt och enhetlig dokumentation inom företaget och underlätta samarbete och kunskapsdelning mellan olika avdelningar och projektteam. Till exempel kan ni använda systemet för att skapa och distribuera standardiserade dokumentmallar för offerter, kontrakt och projektplaner för att säkerställa kvalitet och överensstämmelse i er affärsdokumentation.

Fakturering

Med möjligheten att utföra fakturering direkt från Easoft eller via gränssnitt till ekonomisystemen kan ni förenkla och automatisera faktureringsprocessen för ökad effektivitet. Genom att skapa och skicka fakturor automatiskt baserat på projektavslut och avtalade betalningsvillkor kan ni minska risken för förseningar och fel i faktureringen och säkerställa snabba och korrekta betalningar från era kunder. Till exempel kan ni använda systemet för att generera och skicka fakturor direkt till kunderna efter avslutat byggprojekt, vilket minskar behovet av manuellt arbete och ökar faktureringsprocessens effektivitet och noggrannhet.

Vill du boka en demo av verktyget?

Tycker du att dessa funktioner verkar intressanta för er säljorganisation? Vi på Easoft erbjuder er alltid en kostnadsfri genomgång av verktyget. Under mötet går vi igenom systemet samtidigt som ni får möjligheten att ställa frågor. Boka ett kostnadsfritt möte redan idag genom länken här nedan.

Länk till mötesbokning: https://easoft.se/gratis-demo/