Överväger ni att byta affärssystem? Vi har listat fem saker ni bör tänka på

04.09.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Överväger ni att byta affärssystem? Vi har listat fem saker ni bör tänka på

Går ert bygg- och hantverksföretag i tankarna att byta till ett nytt affärssystem? Då finns det flertalet olika aspekter ni bör ha i åtanken. För att ert byte ska gå så smidigt som möjligt så har vi här listat de viktigaste sakerna ni bör ha i åtanke. Vi hoppas att denna guide ska kunna hjälpa er på bästa sätt att effektivisera ert beslutsfattande.

Reflektera över ert nuvarande affärssystems begränsningar

Innan ni byter till något nytt system är det viktigt att analysera och reflektera vad ert företag vill uppnå med ett eventuellt affärssystems-byte? Ett bra förstasteg i en sådan process är att reflektera och analysera över vilka begräsningar nuvarande affärssystem har. Är det ineffektivt, saknar vissa funktioner eller stödjer inte företagets tillväxt? Genom att klargöra dessa brister kan du motivera behovet av en förändring. Ska ni byta affärssystem ska ju syftet med bytet vara att faktiskt byta till något bättre än vad nuvarande kan system erbjuda er organisation.

Kan affärssystem växa tillsammans med er organisation?

Undersök alltid noggrant om affärssystemet ni ska byta till kan växa tillsammans med er organisation? Kortfattat är det viktigt att systemet du byter till ska klara av att hantera en större mängd data. Det kan handa om att ert företag plötsligt säljer in 400 nya kunder på en dag – och att denna kundinformation måste implementeras in i ert system. Ställ en fråga: klarar det nya affärssystemet av detta? Ett annat exempel på liknade aspekter kan vara att ni som företag i framtiden i takt med att ni växer kommer kräva nya ökande komplexa lösningar i systemet. Har den nya leverantörer möjligheten att tillgodose dessa funktioner till er? Och har de personalstyrkan att kunna hjälpa er att utveckla dessa funktioner? Detta är frågor som du alltid bör ställa er när ni överväger ett byte av affärssystem.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Budget och kostnader

Utvärdera den ekonomiska aspekten av att byta affärssystem. Det omfattar inte bara kostnaden för att införa det nya systemet utan även eventuell utbildning, anpassning och löpande underhåll. Se till att budgeten är realistisk och att kostnaderna är försvarbara i förhållande till de förväntade fördelarna. Utvärdera att systemet både ger er någon form ekonomiskt värde – kontra det systemet som ni har idag. Bytet ska medföra till någon form av ekonomisk vinning för en organisation. Annars är det lönlöst att under några omständigheter att byta system.

Användarvänlighet och utbildning

Tänk på hur en övergång till det nya affärssystemet kommer att påverka användarna. Är det nya systemet användarvänligt och intuitivt? Kommer det krävas utbildning för att säkerställa en smidig övergång? Att minimera störningar och osäkerhet hos användarna är avgörande. Se som sagt till att leverantören av systemet kan tillgodose hela er organisation med en ordentlig utbildning i det nya systemet. Och detta gäller inte bara vid första fasen av system-införskaffandet, utan leverantören ska i takt med att de tillkommer nya funktioner av systemet, även kunna utbilda er i dessa nya funktioner.

Dataöverföring och integrationer

Se till att det nya systemet kan anslutas till befintliga verktyg och att överföringen av data sker korrekt och säkert. Ni vill kunna få med er tidigare information in i det nya systemet, utan att det ska ske någon form av problem inom detta delområde. Det är viktigt att verksamheten inte drabbas av dataförlust eller driftavbrott under tiden av systembytet. Driftsavbrott kan i värsta fall kosta ert bolag miljoner kronor och utgifter av detta slag är totalt onödiga.

Går ni i tankarna att byta affärssystem?

Går ert företag i tankarna att byta affärssystem? Vill ni byta till en leverantör som har tagit alla dessa ovanstående aspekter i åtanke? I sådant fall ska ni utan tvekan bekanta er med Easofts affärssystem. Affärssystemet är anpassat efter alla bygg- och hantverksföretag behov.

Vill du läsa mer om systemet kan du göra det genom följande länk: https://easoft.se/

Om du hellre vill boka en kostnadsfri genomgång av verktyget kan du göra detta genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/