Vad behöver du tänka på vid maskinbesiktningar?

21.08.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Vad behöver du tänka på vid maskinbesiktningar?

Ska ert bygg- eller hantverksföretag köpa in en större byggmaskin? Innan ni köper maskinen är det alltid bäst att genomföra en så kallad maskinbesiktning. Med hjälp av en maskinbesiktning kan ni få reda på om maskinen som ni har tänkt att köpa innehåller några okända fel. Här nedan har vi tagit fram en guide som ni kan följa när ni ska genomföra en så kallad maskinbesiktning. Med hjälp av denna guide kommer ert köp av maskin bli en framgång

Maskinens underhållshistorik

Något som ni alltid bör ganska innan inköpet är maskinens underhållshistorik. Granska alltid noggrant hur regelbundet maskinen har fått underhåll och service genom åren. Be även vid besiktningstillfället för att få se relevanta dokument som berör maskinens underhållshistorik. Dessa aspekter är viktiga eftersom en regelbundet underhållen maskin oftast tenderar att ha en längre livstid och minimerar framtida avbrott i driften och maximerar produktiviteten. Slarva som sagt aldrig med detta viktiga moment som berör maskinens underhållshistorik.

Säkerhetsstandarder

Undersök även alltid att maskinen uppfyller goda säkerhetsstandarder. Dessa kontroller kan förebygga framtida incidenter under driften av maskinen. Dessutom bidrar det till att upprätthålla en hög standard av arbetsmiljö och efterlevnad av branschens regelverk.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Kontrollera slitage och skador

Kontrollera tecken på yttre slitage, korrosion och skador på maskinen innan du bestämmer dig för om du ska köpa den eller inte. Yttre skador är även ett tecken på hur maskinen har använts under åren hos den tidigare ägaren. Är maskinen välunderhållen brukar det i majoriteten av fallen även vara ett tecken på att maskinen kanske kommer ha en längre livstid.

Kontrollera att maskinen uppfyller de senaste miljökraven

Beroende på din specifika region och bransch kan det finnas strikta miljökrav och utsläppsstandarder som måste uppfyllas gällande byggmaskinen. Det är av yttersta vikt att säkerställa att din maskin är i full överensstämmelse med dessa krav. Att inte följa dessa miljökrav kan inte bara leda till juridiska påföljder, utan det kan även påverka ditt företags rykte och relationer med både kunder och myndigheter.

Dokumentation

Se till att all nödvändig dokumentation är komplett och aktuell gällande maskinen. Detta innefattar instruktionsmanualer, garantier, tidigare besiktningsrapporter och eventuella utförda ändringar. Att ha korrekt dokumentation till hands är avgörande för att kunna bedriva säker och effektiv drift av maskinen. Det inte bara underlättar för operatörer att använda maskinen på rätt sätt, utan kan även vara värdefullt vid eventuella problem eller reparationer. Genom att hålla dokumentationen uppdaterad kan du säkerställa att maskinen följer de senaste riktlinjerna och att du har tillgång till all relevant information när det behövs.

Undersök maskinens arbetsmiljö

Bedöm noggrant hur maskinen påverkar arbetsmiljön, och inkludera en utvärdering av faktorer som buller och vibrationer. Att ha en grundlig förståelse för dessa aspekter är av största vikt för att säkerställa en god arbetsmiljö för de som använder maskinen eller befinner sig i dess närhet. Buller och vibrationer är inte bara störande för arbetstagare, utan de kan även ha negativa konsekvenser för hälsan och välbefinnandet. Genom att identifiera och kvantifiera nivåerna av buller och vibrationer som genereras av maskinen kan man vidta lämpliga åtgärder för att minimera deras påverkan. Det kan inkludera användning av skyddsmaterial, isolering eller till och med omplacering av maskinen för att minska exponeringen. Missa som sagt aldrig att undersöka dessa viktiga aspekter.

Vill du inte behöva tänka på dessa delområden?

Känns alla dessa aspekter som något svåra att komma ihåg? Vi på Easoft har en lösning. Vårt företag har utvecklat digitala dokumentmallar som du kan använda under dina maskinbesiktningar. Du kan enkelt, med hjälp av din mobil, surfplatta eller bärbara dator, utföra din maskinbesiktning. Utifrån den information du anger i systemet skapas ett visuellt tilltalande dokument som du får tillgång till direkt.

Vill du läsa mer om våra digitala lösningar kan du göra det via följande länk: https://easoftdocs.se/maskinbesiktning/

Du kan också kontakta vår säljare som kan utföra en kostnadsfri demo för dig gällande våra verktyg: https://easoft.se/gratis-demo/