Vad ska ett besiktningsprotokoll för hus innehålla?

11.12.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Vad ska ett besiktningsprotokoll för hus innehålla?

Att genomföra en husbesiktning är en avgörande och ansvarsfull process för alla som överväger att köpa eller sälja ett hem. Ett välstrukturerat besiktningsprotokoll är nyckeln för att få en tydlig och heltäckande bild av husets skick. Så, vad bör egentligen ingå i ett besiktningsprotokoll? Vi har i denna artikel sammanställt några viktiga punkter som varje besiktningsprotokoll bör innehålla. Efter att du läst denna artikel kommer du kunna ta ditt arbete med besiktningsprotokoll till helt nya höjder.

1. Teknisk information om huset

Ett besiktningsprotokoll ska innehålla grundläggande information om huset, inklusive byggnadsår, materialval vid byggtillfället och andra tekniska detaljer. Detta skapar en bas för bedömningen av husets nuvarande skick. Likväl ger dig denna information den mest övergripande informationen om huset.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

2. Skick på taket och fasaden

Ett besiktningsprotokoll för hus bör även innehålla information om takets och fasades skick. Eventuella läckage, skador eller slitage bör noteras och dokumenteras i protokollet för att ge en klar överblick över husets yttre kondition. Denna information är mycket viktig att redovisa för alla intressenter till huset.

3. Ventilation och isolering

Ett välfungerande ventilationssystem och tillräcklig isolering är centrala för ett bekvämt och energieffektivt boende. Besiktningsprotokollet bör därför inkludera en utvärdering av ventilationssystemet och statusen för husets isolering.

4. El- och VVS-installationer

En noggrann genomgång av el- och VVS-systemen är av yttersta vikt. Eventuella brister, fel eller behov av uppgraderingar bör tydligt noteras i besiktningsprotokollet för att undvika överraskningar i framtiden.

5. Fukt- och mögelmätningar

Fuktproblem och mögel kan utgöra allvarliga hälsorisker och strukturella skador. Ett besiktningsprotokoll bör därför inkludera noggranna mätningar och bedömningar av fuktnivåer samt eventuell förekomst av mögel.

6. Grund och krypgrund

Husets grund är bokstavligen grunden för dess stabilitet. Protokollet bör omfatta en inspektion av grunden och eventuell krypgrund för att identifiera potentiella problem som kan påverka husets struktur.

7. Övriga anläggningar och tillbehör

Alla andra anläggningar och tillbehör, såsom garage, uthus eller pool, bör inspekteras och dokumenteras i besiktningsprotokollet för att ge en helhetsbild av fastighetens skick.

Vill du införskaffa digitala besiktningsprotokoll?

Vi på Easoft har tagit fram digitala lösningar när det kommer till besiktningsprotokoll för hus. Genom vår lösning kan du jobba helt digitalt med dina protokoll utan att behöva använda någon form av fysiska pappersdokument.

Du kan boka demo genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/