Verktyg för aktiv försäljning – vi tipsar om förstklassiga försäljningsverktyg

16.03.2023 | Blogg

Toiminnanohjausjärjestelmä tukkii vuodot

Hem / Blogg / Verktyg för aktiv försäljning – vi tipsar om förstklassiga försäljningsverktyg

Var och en som har sysslat med försäljningsarbete vet att grunden för ett framgångsrikt försäljningsarbete baseras på säljarens mentala beredskap samt teamets och chefens stöd. Även om försäljningsarbetet är ett mycket människocentrerat arbete, finns det numera verktyg som underlättar säljarnas arbete, och ledningen av försäljningen blir lättare.

De mest centrala försäljningsverktygen är:

– Telefonbokningssystem inklusive olika tilläggsdelar
– Kartapplikationer
– Kunddatabaser
– Automatiska verktyg för anbudskalkylering, provisionskalkylering och rapportering

För att verktygen ska ge full nytta är det av största vikt att de är lättanvända. Säljaren får inte ha flera olika system som alla måste matas med kunduppgifter var för sig utan alla uppgifter ska finnas på samma ställe eller också ska systemen kommunicera med varandra. 

När verktygen används effektivt behöver säljarna använda mindre tid till administration, registrering och saker som tar koncentrationen från arbetet. Verktygen hjälper också säljledningen att organisera arbetet samt följa upp hur målsättningarna uppnås.