Arbetsordersystem – en nyckelfaktor till framgångsrika byggprojekt

26.06.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Arbetsordersystem – en nyckelfaktor till framgångsrika byggprojekt

I dagens konkurrensutsatta bygg- och hantverksbransch är det avgörande att ha effektiva och välorganiserade arbetsprocesser. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är ett arbetsordersystem som är specialanpassat efter bygg- och hantverksföretags behov. I denna artikel kommer vi att lyfta fram fördelarna med ett arbetsordersystem för bygg- och hantverksföretag och hur det kan hjälpa till att effektivisera och optimera eran verksamhet.

Varför behöver bygg- och hantverksföretag ett arbetsordersystem?

Ett arbetsordersystem är en programvara som underlättar hanteringen av arbetsordrar och projektförfrågningar inom ett bygg- eller hantverksföretag.

 Genom att implementera ett arbetsordersystem kan ert företag dra nytta av flertalet fördelar:

Effektivitet: Genom att automatisera processer för att skapa, spåra och hantera arbetsordrar kan ert företag spara tid och minimera administrativt arbete. Med ett arbetsordersystem kan arbetsordrar snabbt skapas, tilldelas till rätt personal och övervakas i realtid. Allt detta arbete kan desutom ske direkt från datorn, mobilen eller surfplattan, vilket medför till att detta arbete sker extremt tidseffektivt. På några enkla klick har ni en arbetsorder färdig att skicka ut till er medarbetare.

Organisering: Ett arbetsordersystem hjälper till att organisera och strukturera arbetsflödet hos ert företag. Alla nödvändiga uppgifter, som materialbeställningar, tidsramar och arbetsbeskrivningar, kan spåras och hanteras på ett centraliserat ställe. All denna information redovisas desutom i pedagogiska tabeller, grafer och bilder för dig som projektledare. Ett arbetsordersystem kommer göra det än mer enklare för dig att fatta strategiska beslut utifrån informationen som redovisas för dig.

Kommunikation: Genom att använda ett arbetsordersystem kan ert företag förbättra kommunikationen internt och externt. Teammedlemmar kan enkelt dela information om arbetsordrar och projektförfrågningar, vilket minimerar missförstånd och ökar produktiviteten. Likaväl kan du som projektledare enkelt dela med dig av information till slutkund om projekts framfart. Du kan med andra ord enkelt kommunicera med projektets alla intressenter på ett smidigt sätt, vilket ökar möjligheten för ett framgångsrikt slutresultat av projektet. 

Spårbarhet och analys: Ett arbetsordersystem ger möjlighet att spåra och analysera viktig data relaterad till arbetsordrar. Genom att samla in information om tid som projektet tagit, projektkostnader och resurser kan ert företag identifiera områden för förbättring och fatta välgrundade beslut för att optimera eran verksamhet. Till framtida projekt kan man använda denna information och göra dessa projekt mer effektiva.

Nyckelfunktioner att leta efter i ett arbetsordersystem

När du väljer ett arbetsordersystem för ditt bygg- eller hantverksföretag är det viktigt att överväga följande nyckelfunktioner:

Anpassningsbarhet: Säkerställ att systemet kan anpassas efter ditt företags specifika behov och arbetsflöden. Skriv ner en detaljerad kravspecifikation och ställ frågor till den tilltänkta leverantören av systemet. Desto mer specifika ni kan vara som företag – desto bättre kan även leverantören av systemet leverera ett system till er. Systemet bör vara flexibelt nog att hantera olika typer av arbetsordrar och projektförfrågningar. Likväl bör systemet kunna hantera specifika arbetsordrar för byggbranschen.

Mobilitet: Säkerställ alltid att arbetsordersystemet fungerar på mobila enheter. Genom att ditt arbetsordersystem är tillgängligt på mobila enheter, gör det att dina anställda kan få åtkomst till information och uppdatera arbetsordrar även när de är på fältet. Detta ökar produktiviteten och minskar tiden för kommunikation mellan olika avdelningar. Vidare kan din arbetsstyrka fort ställa om sig om ni behöver utföra någon form av omprioriteringar i projektet.

Integrationer: Se till att det arbetsordersystem du väljer kan integreras med befintliga system och verktyg som företaget redan använder. Säkerhetsställ till exempel att arbetsordersystemet går att integrera med ert: CRM-system, ekonomisystem, lager- och logistiksystem, kundhanteringssystem och andra system också om det går. Allt detta möjliggör smidig överföring av data och undviker dubbelarbete.

Rapportering och analys: En viktig funktion är möjligheten att generera rapporter och analysera data relaterad till arbetsordrar. Detta ger dig insikt om prestanda, kostnader och effektivitet, vilket i sin tur hjälper dig att fatta informerade beslut för att förbättra verksamheten.

Be om demo och provperiod: Innan du fattar ett beslut gällande vilket arbetsordersystem ni väljer, begär en demonstration av systemet och utnyttja eventuella provperioder som erbjuds. Detta ger er möjlighet att testa systemets användarvänlighet och funktionalitet innan du investerar i det.

Kontrollera support och utbildning: Se till att leverantören erbjuder tillräckligt med support och utbildning för att hjälpa dig och ditt team att komma i gång med systemet. Du vill ha en leverantör som finns där för att hjälpa dig när du behöver det. Genom att minska upplärningstiden hos dina anställda och hos dig själv kommer ni även snabbare i gång med att arbeta med systemet.

Bekanta dig gärna med Easofts arbetsordersystem

Vi på Easoft har tagit hänsyn till alla dessa ovannämnda faktorer vid utvecklingen av Easoft arbetsordersystem. Vårt arbetsordersystem är användarvänligt och lättanvänt, samtidigt som det är skalbart och integrerbart med andra system. Vi på Easoft har dessutom mångårig erfarenhet från byggbranschen och vi använder alltid dessa erfarenheter till att utveckla vårt system, så att det på bästa sätt skräddarsys efter bygg- och hantverksföretags behov.

Om du är intresserad av att få en genomgång av vårt system kan du boka en gratis demo där vår skickliga säljare Jan visar hur smidigt vårt system är.