Fördelarna med ett tidrapporteringssystem för dig som arbetsgivare

24.07.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Fördelarna med ett tidrapporteringssystem för dig som arbetsgivare

Flertalet personer har fördomar om att ett tidrapporteringssystem främst enbart gynnar arbetstagaren på bygg- eller hantverksföretag. Men i själva verket finns det flera fördelar för dig som arbetsgivare när du implementerar ett tidrapporteringssystem till er organisation. I denna artikel kommer vi att belysa de fördelar som ett tidrapporteringssystem kan ge dig som arbetsgivare.

Exakt tidshantering och produktivitetsuppföljning

Ett tidrapporteringssystem möjliggör exakt tidshantering genom att det ger anställda möjlighet att logga sina arbetstimmar direkt in i ett digitalt system i stället för att manuellt på pappersdokument. Detta eliminerar risken för manuell felrapportering och underlättar för en korrekt och rättvis löneprocess. Du som arbetsgivare kan med hjälp av det digitala systemet övervaka produktivitetsnivåer genom att få insikt i hur mycket tid som läggs ned på olika arbetsuppgifter och projekt. I ett tidrapporteringssystem redovisas alltid alla utförda arbetstimmar i visuellt tilltalande tabeller och grafer. Denna information gör det möjligt att identifiera områden som behöver förbättras och optimera resursanvändningen.

Projektuppföljning och kostnadskontroll

Inom bygg- och hantverkssektorn är det vanligt med olika projekt som pågår samtidigt. Ett tidrapporteringssystem ger dig som arbetsgivare möjlighet att följa upp varje projekts framsteg, inklusive tid som lagts ned på specifika arbetsmoment. Genom att analysera data från tidrapporter kan du som arbetsgivare bättre förstå dina olika arbetsgruppers faktiska kostnader per projekt och ta mer informerade beslut om resursallokering och budgetering. Detta minskar risken för kostnadsöverskridanden och förbättrar lönsamheten för varje projekt som ditt företag utför.

Effektivitet och minskad administration

Tidrapporteringssystem minskar den manuella administrationen för tidshantering och löneberäkningar. I stället för att lägga tid på att samla in och bearbeta tidrapporter manuellt (till exempel lösa pappersdokument), genererar systemet automatiskt rapporter och löneunderlag baserat på de insamlade tidsdata. Detta frigör tid för personalavdelningen och dig som arbetsgivare. Du som arbetsgivare kan i stället fokusera på andra saker inom din verksamhetsstyrning.

Geotagning i tidrapporteringssystem – en säkerhet för närvarohantering

Inom bygg- och hantverkssektorn är det viktigt för dig som arbetsgivare att ha full insyn i närvarohanteringen gällande dina anställda. En effektiv och pålitlig tidrapportering är avgörande för att säkerställa att arbetskraften utnyttjas på bästa sätt och att projekt genomförs enligt plan. Genom att implementera ett tidrapporteringssystem med geotagning, kan du vara säker på att alla anställda faktiskt har varit på plats vid arbetsplatsen. Du kan likväl även redovisa denna information gällande de anställdas närvaro för slutkund. Detta ger ditt byggföretag en extra transpararens gentemot slutkund.

Vad är geotagning?

Geotagning är en funktion i tidrapporteringssystem som utnyttjar GPS-teknologi för att registrera var en anställd befinner sig när de rapporterar sin närvaro. Genom att använda mobila enheter som smartphones eller surfplattor kan arbetstagaren med hjälp av tidrapporteringssystemet ange när de anländer till arbetsplatsen och när de lämnar den.

Så fungerar det för dig som arbetsgivaren

Som arbetsgivare har du möjlighet att se de geotaggade tidrapporterna i realtid. När en anställd loggar sin närvaro kommer tidrapporteringssystemet att registrera tidpunkten och den exakta platsen för in- och utcheckningen. Detta ger arbetsgivaren en tydlig översikt över vilka anställda som befinner sig på arbetsplatsen vid olika tidpunkter under arbetsdagen.

Vill du som arbetsledare effektivisera dina anställdas tidrapportering?

Easoft affärssystem innehar funktioner inom alla dessa delområden. Genom vårt system kan du enkelt öka nöjdheten hos dina anställda. Du kan bekanta dig med våra lösningar mer i detalj genom att klicka på följande länk: https://easoft.se/tidrapporteringssystem/

Du kan likväl boka en kostnadsfri demo gällande vårt verktyg genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/