Rapportering av glädjen att rapportera eller för utvecklingens skull?

25.03.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Rapportering av glädjen att rapportera eller för utvecklingens skull?

En sak förenar ofta framgångsrika företag, speciellt på konkurrensområden där man inte kan skilja sig från andra vad beträffar till exempel en överlägsen produkt eller betydande kostnadsfördelar. Det är mätningen av de rätta sakerna och rapporteringen av dessa. Företaget måste hitta de rätta mätinstrumenten som berättar om vad som har mest betydelse för att företaget ska bli framgångsrikt.

Sådant som berättar om framgång är naturligtvis omsättning, resultat, faktureringsmängd osv., men vilka är de mätare som talar om var dessa siffror kommer att hamna? Vilka är de centrala mätare som man kan påverka för att t.ex. lönsamheten ska bli bättre? Företagets nyckelpersoner bör kunna berätta om framgångsfaktorerna och smärtpunkterna på sina egna ansvarsområden med hjälp av en lättbegriplig mätare.

Erfarenhet hjälper men kan orsaka trångsynthet

Även om företaget har mycket erfarenhet kan det vara så att man inte har fokuserat ordentligt på centrala mätare och kan därför inte följa upp kritiska frågor. Eller så är insamlingen av information och upprättandet av rapporter så tidsödande att man inte vill göra det; det finns inget system som skapar rapporter automatiskt. Eller också tänker man att som ett erfaret proffs gör man de rätta sakerna ändå. Ofta är det ändå så att även om kunskaperna inom själva branschens uppgifter är gedigna, har man satsat mindre på kunnandet inom affärsverksamhet och utvecklingen av den. 

Företagare har i genomsnitt mycket hög yrkesstolthet och har viljan att utveckla sitt eget kunnande. Samtidigt borde man ändå utveckla även kunskaperna i affärsverksamhet, åtminstone om man vill lyfta det egna arbetets värde. Rätta mätare driver vid behov på en person som har ansvar för de aktuella mätvärdena. Det vill säga syftet med rapporteringen är förutom hämtning av uppgifter från förfluten tid att även skapa förbättringar i nutid och framtid.

Har ni i ert företag gått igenom centrala verksamhetsmätare och rapporteringen från dem ordentligt? Eller konstaterar ni i slutet av året/månaden vad omsättningen var och var vinsten placerar sig? Läs mer om våra smidiga rapporteringsverktyg.