Vilka fördelar kan ett tidrapporteringssystem ge dina anställda?

21.05.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Vilka fördelar kan ett tidrapporteringssystem ge dina anställda?

En föruppfattad uppfattning är ofta att arbetstidsregistrering endast är till arbetsgivarens fördel. Finns det då fördelar med arbetstidsregistrering även för dina anställda? Och hur kan du som arbetsgivare använda ett tidrapporteringssystem för att öka trivseln bland dina anställda? I följande artikel lyfter vi fram vilka fördelar ett tidrapporteringssystem kan ge dina anställda. Artikeln kommer ge dig som verksamhetsansvarig flertalet spännande insikter i hur viktigt det är att införskaffa ett smidigt tidsrapporteringssystem.

Noggrann tidrapportering av anställdas övertidsarbete

Inom bygg- och hantverksbranschen är det vanligt att dina anställdas arbetsdagar lätt kan springa i väg längre än de förutbestämda åtta arbetstimmar. Har en organisation manuella tidrapporteringsmetoder är det lätt hänt att somliga anställda missar att registrera sina arbetade övertidstimmar. Finns inte övertiden registrerad någonstans blir det även svårt för dig som arbetsgivare att ens betala ut någon form av lön för utfört övertidsarbete. Detta kan skapa irritation och konflikter – utan att du som arbetsgivare ens gjort något fel. Genom att införskaffa ett tidrapporteringssystem kan dina anställda direkt på sin arbetsplats registrera sina utförda övertidstimmar när dessa fortfarande är färska i minnet. Detta skapar en viktig trygghetsfaktor för din personal, vilket i sin tur kan öka deras lojalitet gentemot dig som arbetsgivare. Speciellt när du visar att du är noggrann med att dina anställda ska få betalt för utförda övertidstimmar.

Registrering av osynligt arbete

Ett tidrapporteringssystem hjälper dina anställda att registrera sina så kallade ”osynliga arbetsuppgifter”, som lätt annars faller bort från löneunderlaget. Till exempel kan det finnas arbetsuppgifter som du som arbetsledare inte alltid känner till utförs av dina arbetstagare. Tidrapporteringssystemet hjälper din arbetstagare att rapportera till exempel: förberedelser inför ett möte, skapandet av offertförslag, kundmöten, tid som gått åt att inhandla olika former av material och flertalet andra arbetsuppgifter. Systemet hjälper med andra ord dina anställda att visa exakt hur mycket tid de har lagt ner på alla arbetsmoment. Detta är särskilt användbart i och med att dina anställda kan visa upp sin produktivitet. Likaså får dina anställda betalt på detaljnivå för alla sina utförda arbetsuppgifter.

Individanpassad lönesättning för anställda

Ett tidrapporteringssystem ger dina anställda möjligheten att på ett indivuellt plan rapportera sina utförda arbetstimmar. Varje anställd får genom detta med andra ord betalt för den tid de lägger ner på projektet på individuell nivå. Detta kan skapa en god stämning och arbetsmoral i din arbetsgrupp när alla känner sig rättvist behandlade av dig som arbetsgivare. En individuell tidrapportering kan också hjälpa dig som arbetsgivare att se vilka anställda som är mest produktiva och effektiva inom dina olika projekt, och hjälpa dig att styra arbetsgrupperna i rätt riktning. Du kan likväl utifrån denna information planera arbetsfördelningen i framtida projekt gällande bemanning och vilka anställda som ska utföra vilka typer av arbetsuppgifter.

Anställda får möjlighet att utveckla sin yrkesroll

Personlig utveckling är A och O för att dina anställda ska trivas hos er som arbetsgivare. Ett tidrapporteringssystem kan vara med och hjälpa dina anställda att utvecklas i sin yrkesroll. Tidrapporteringssystem ger anställda möjligheter att rapportera enskilda arbetsmoment in i ett gränssnitt, där de sedan i efterhand kan se hur mycket tid de lagt på varje utfört arbetsmoment. Du som arbetsledare kan sedan tillsammans med den anställda upptäcka tidskrävande moment och arbeta mot personlig utveckling utifrån dessa observationer. Kanske märker ni till exempel tillsammans att ett visst arbetsmoment tar onödigt lång tid att utföra för din arbetstagare? Utifrån denna information kan ni ta fram en åtgärdsplan som kommer gynna din anställas utvecklings i hens yrkesroll – samtidigt som du som arbetsledare även effektiviserar arbetsinsatsen gentemot slutkund. Det blir med andra ord en ”win-win” situation för bägge parter!

Undvikande av tvister mellan chef och arbetstagare

Genom att använda ett tidrapporteringssystem med detaljerad tidredovisning kan potentiella tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren undvikas. När arbetstiden är tydligt dokumenterad i systemet och både arbetsgivaren och arbetstagaren har tillgång till den detaljerade tidredovisningen, minskar risken för konflikter och oenigheter avsevärt. Detta leder även till ökad transparens och öppenhet mellan parterna, vilket i sin tur kan skapa en förbättrad arbetsmiljö och arbetsklimat för alla inblandade. Genom att alla inblandade har tillgång till samma uppgifter om arbetstider kan eventuella misstag eller felaktigheter snabbt upptäckas och korrigeras.

Tidsbesparingar i dina anställdas arbetsvardag

Tidrapporteringssystem är likaså en enorm tidsbesparare för alla dina anställda. Dina anställda slipper manuellt att fylla i fysiska pappersdokument gällande sina utförda arbetstimmar.  I stället kan de lägga den tiden på att leverera era tjänster gentemot slutkund. Vidare behöver inte dina löneadministratörer sitta och korrigera fel-rapporterade pappersdokument i slutet av varje månad. Anställda kan likväl rapportera sina utförda arbetstimmar direkt ute på arbetsplatsen i stället för att behöva åka in till ert kontor och göra detta. Allt arbete sker i stället precist och noggrant med hjälp av dina anställdas mobiltelefoner på nolltid.

Vill du som arbetsledare effektivisera dina anställdas tidrapportering?

Arbetsgivare som sätter sina anställda i huvudfokus bygger upp ett starkt arbetsgivarevarumärke. Ett starkt arbetsgivarvarumärke betyder att ni som företag har lättare att locka till er kvalificerade och förstklassiga anställda till er organisation. En metod att skapa att starkt arbetsgivarevarumärke är att införskaffa ett tidrapporteringssystem.

Genom ett tillförlitligt system får ni följande:

  • Dina anställda alltid rätt lön utifrån sin arbetsprestation.
  • Betalt för sina utförda övertidstimmar.
  • Du ger dina anställda möjligheten till personlig utveckling på din arbetsplats.
  • Du visar att ni som företag faktiskt bryr sig om era anställda.

Easoft affärssystem innehar funktioner inom alla dessa delområden. Genom vårt system kan du enkelt öka nöjdheten hos dina anställda. Du kan bekanta dig med våra lösningar mer i detalj genom att klicka på följande länk: https://easoft.se/tidrapporteringssystem/

Du kan likväl boka en kostnadsfri demo gällande vårt verktyg genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/