Hur kan du effektivisera ditt byggföretags tidsplanering?

27.11.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Hur kan du effektivisera ditt byggföretags tidsplanering?

Hur kan du optimera tidsläggningen för ditt byggföretag och ta det till nya höjder? Stöter du på utmaningar när det gäller tidsläggningen för ditt bygg- och hantverksföretag? Att noggrant planera projekten är nyckeln till framgång för ditt företag. På Easoft har vi utvecklat innovativa system för att stödja och förbättra tidsläggningen för ditt företag. Genom våra digitala lösningar får du inte bara överblick och klarhet över din organisations tidsläggning, utan du frigör också tid för andra viktiga aspekter av företagets utveckling.

Centraliserad tidrapportering och resursfördelning

Easofts avancerade tidsläggningsverktyg ger dig en samlad vy över hur dina anställda och resurser fördelas på olika projekt. Planeringen presenteras tydligt i grafer och tabeller. Som projektledare har du möjlighet att enkelt se vilken anställd som är engagerad i varje projekt. Dessutom kan du göra justeringar i tidsläggningen genom smidiga drag-och-släpp-funktioner. Sluta oroa dig för fysiska dokument – allt sker digitalt för att göra din planering effektivare och mer anpassningsbar.

Får jag presentera Easofts egenskaper mer i detalj?

Är ditt företag intresserat av att införskaffa Easofts affärssystem? I ett webbmöte presenterar vi Easofts egenskaper och går igenom hur Easoft kan förbättra er affärsverksamhet.

Översikt av personalbemanning med hänsyn till sjukfrånvaro och semester

Vårt system ger dig inte bara en administrativ överblick över sjukdom, semester och annan frånvaro bland din personal, utan ger dig också verktyg för att planera framåt. Om du behöver omlokalisera personal från ett projekt till ett annat kan du göra det direkt via systemet. Individerna informeras snabbt om förändringarna, vilket eliminerar behovet av omfattande kommunikation. Gör dig av med pappersdokumenten och hantera all personalbemanning digitalt för att förenkla och förbättra processen.

Medarbetarplanering direkt i mobilen

Möjligheten att skicka all projektinformation direkt till dina anställdas mobiltelefoner underlättar kommunikationen. Du kan exempelvis dela viktig information och till och med skicka uppdateringar om ändrade arbetstider. Genom systemet kan du även informera dina anställda om specifika önskemål från slutkunder, vilket förbättrar både tydligheten kring projektdetaljer och internkommunikationen. Denna mobilanpassade planering minimerar beroendet av pappersdokument och skapar en smidigare arbetsprocess.

Är det möjligt att integrera appen med andra funktioner i affärssystemet?

Ja, vår applikation erbjuder smidiga integrationer med andra funktioner i vårt system, vilket möjliggör smidig överföring av data och minimerar risken för fel. Du har möjligheten att integrera informationen om tidrapportering med våra lönefunktioner, där dina anställdas inrapporterade timmar automatiskt kan användas som underlag för löneberäkningar. Vidare kan du dra nytta av inrapporterade arbetstimmar som grund för fakturering till slutkund.

Översikt av bemanning inom olika projekt

Easofts planeringsverktyg ger dig en holistisk bild av var dina medarbetare och resurser är placerade. Detta är kritiskt för att effektivt planera och fördela arbetskraften på ett effektivt sätt och säkerställa framgångsrika resultat. Presentationen av informationen sker genom visuellt tilltalande grafer och tabeller. Genom systemet kan du enkelt göra justeringar i tidsläggningen utan att vara beroende av komplicerade Excel-filer. Glöm pappersspåret och övergå till en helt digital bemanningsplanering.

Enkel resursomfördelning med mobila enheter

Möjligheten att smidigt omfördela personalresurser via mobila enheter möjliggör snabba anpassningar till förändrade omständigheter, som sjukdom eller annan frånvaro. Detta minimerar risken för förseningar i pågående projekt. Digitalisera resursomfördelningen för att öka flexibiliteten och reagera snabbt på förändringar utan att behöva hantera pappersdokument.

Eliminering av behovet av lösa pappersdokument

Med övergången till vårt digitala system minskar du inte bara användningen av pappersdokument utan eliminerar helt behovet av dem. Allt från tidrapportering till resursallokering hanteras elektroniskt, vilket inte bara sparar tid utan också minimerar risken för förlorad eller felaktig information. Gör din tidsläggning smidigare och mer hållbar genom att säga adjö till lösa pappersdokument och välkomna en digital framtid.

Kontakta Easoft för en kostnadsfri demo och expertrådgivning

Om du känner dig intresserad av att integrera dessa effektiva verktyg i ditt företag, tveka inte att kontakta Easoft. Vi erbjuder en kostnadsfri demo av vårt system, där du får möjlighet att uppleva dess funktioner i realtid. Dessutom står våra säljare redo att besvara dina frågor och erbjuda skräddarsydd rådgivning för att passa ditt företags unika behov. Ta steget mot en smidigare och mer effektiv tidsläggning genom att kontakta Easoft idag.

Du kan boka demo genom följande länk: https://easoft.se/gratis-demo/