Välj rätt ERP-system för byggföretag med hjälp av vår guide

26.04.2023 | Blogg

Hem / Blogg / Välj rätt ERP-system för byggföretag med hjälp av vår guide

Att välja ett lämpligt ERP-system anpassat till byggföretag kan vara en utmaning för både små och stora företag inom byggsektorn. Med ett stort utbud av alternativ på marknaden kan det vara svårt att avgöra vilket system som bäst uppfyller dina företagsbehov och målsättningar. För att hjälpa dig som företagsledare att göra ett välgrundat val av lämpligt ERP-system, så har vi skapat en guide som syftar till att förenkla ditt beslutsfattande. Med hjälp av vår guide kommer ditt beslut gällande införskaffande av ERP-system bli betydligt enklare och tidseffektivt.

Vad ska man som bygg- och hantverksföretag tänka på när man väljer ett ERP-system?

När man väljer ett ERP-system för sitt byggföretag finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Här är några av de viktigaste faktorerna att tänka på:

Användarvänlighet

En viktig faktor som du alltid bör ha i åtanke vid införskaffandet av ERP-system är att det ska vara extremt användarvänligt. Systemet ska med andra ord vara extremt enkelt att lära sig både för administrativ personal och de anställda som arbetar ute på fältet. Genom att du införskaffar ett system som är enkelt att lära sig minimerar du också inlärningskurvan för inlärandet av systemet, vilket i sin tur sparar tid och resurser för din organisation. Det kan leda till högre produktivitet och nöjdare medarbetare, vilket likväl kan bidra till att förbättra företagets lönsamhet och stärka er konkurrenskraft inom bygg- och hantverkssektorn. Utöver detta ska systemet även kunna erbjuda era anställda möjligheten att jobba i ERP-systemet molnbaserat och via mobila enheter.

Skalbarhet

Har er organisation som målsättning att växa, så måste ni också införskaffa ett skalbart ERP-system som kan växa tillsammans med er. Ett skalbart ERP-system ska enkelt möjliggöra för er organisation att lägga till ny information in systemet i takt med att er personal och kundkrets växer. Systemet ska klara av att hantera växande mängder data och statistik. Vidare ska systemet inte ha låst utveckling, utan företaget som är ansvariga för ERP-systemet ska löpande kunna utveckla nya funktioner utifrån era önskemål. Allt detta ger er organisation en högre grad av flexibilitet och effektivitet och minskar behovet av att byta ut hela systemet när er organisation växer.

Integration med andra system

Om du redan använder andra mjukvaror som är viktiga för din verksamhet, till exempel redovisningsprogram eller CRM-system, är det viktigt att det ERP-system du väljer har smidiga och tillförlitliga integrationsfunktioner. Detta innebär att systemet ska kunna automatiskt integrera med dina befintliga mjukvaror och att det finns möjlighet att använda öppna API-integrationsalternativ för att säkerställa effektiv dataöverföring mellan systemen.

Branscherfarenhet

Det är av yttersta vikt att välja ett ERP-system som är anpassat efter bygg- och hantverksbranschen. Detta är viktigt eftersom systemet bör ha de funktioner och verktyg som är relevanta och nödvändiga för att kunna hantera de olika utmaningarna som förekommer inom dessa branscher. Funktioner som ett ERP-system för dessa branscher bör innehålla är följande:

  • Arbetsordersystem
  • Projekt- och resursplanering
  • Administrativt funktioner inom materialförbrukning
  • Tidrapportering
  • Faktureringsfunktioner
  • Lönsamhetsuppföljning
  • Kundhanteringssystem

Det finns självklart flertalet andra funktioner som ett ERP-system som är anpassat till bygg- och hantverksbranschen bör ha, men detta är några av de grundfunktioner som en leverantör av systemet bör kunna erbjuda. 

Support och service

Det är viktigt att du väljer en leverantör av ERP-system som kan erbjuda ditt företag tidseffektiv service om något problem skulle uppstå. Om det uppstår någon form av problem med systemet är det viktigt att din leverantör alltid finns tillgänglig för att fort reda ut det uppkomna problemet. Alla bygg- och hantverksföretag är även unika. Därför är det likväl viktigt att välja en leverantör av ERP-system som erbjuder personlig och anpassad support som kan hjälpa dig att hantera eventuella utmaningar som uppstått just för din organisat

ERP-systemets kostnad

Kostnad och budget är en viktig faktor vid val av ERP-system. Det är viktigt att hitta ett system som passar eran budget samtidigt som affärssystemet uppfyller alla era krav och behov. Det är viktigt att inte enbart välja det billigaste alternativet utan att göra en grundlig analys av systemets funktioner och stöd. En bra balans mellan kostnad och funktionalitet är avgörande för ett effektivt användande av systemet.

Säkerhet kring datainsamling

Det är viktigt att leverantören av ERP-systemet kan garantera säkerheten för all information som lagras i systemet. Detta är särskilt viktigt eftersom systemet innehåller känslig företagsinformation som inte får läcka ut till obehöriga personer. Det är därför viktigt att välja en pålitlig leverantör som kan säkerställa att all information sparas på ett säkert och tryggt sätt. På så sätt kan man vara säker på att företagets information förblir skyddad och inte hamnar i orätta händer. Om du sitter i ett upphandlingsmöte fråga om hur leverantören kan garantera att säkerheten kring era företagsuppgifter kan garanteras.

Se till att er organisation får nödvändig utbildning och support från systemleverantören

För att alla ska kunna använda systemet effektivt är det viktigt att hela er organisation får ordentlig utbildning i ERP-systemets alla funktioner. Detta minimerar inlärningsperioden och gör det enklare för alla att komma i gång att använda systemet. Detta i sin tur kan leda till ökad produktivitet och effektivitet inom er organisations alla avdelningar. Fråga därför alltid efter vilken typ av utbildning leverantören har att erbjuda vid uppstart.

Är ni i tankarna att införskaffa ett ERP-system?

Vi på Easoft har tagit hänsyn till alla dessa ovannämnda faktorer vid utvecklingen av Easoft ERP-system. Vårt ERP-system är användarvänligt och lättanvänt, samtidigt som det är skalbart och integrerbart med andra system. Vi på Easoft har dessutom mångårig erfarenhet ifrån byggbranschen och vi använder alltid dessa erfarenheter till att utveckla vårt system, så att det på bästa sätt skräddarsys efter bygg- och hantverksföretags behov. Om du är intresserad av att få en genomgång av vårt system kan du boka en gratis demo där vår skickliga säljare Jan visar hur smidigt vårt system är.  

Boka din kostnadsfria genomgång här